• Yeni Torba Kanun Yürürlüğe Girdi

  Daha fazlasını oku
 • KDV Oranlarında Değişiklik Yapıldı

  Daha fazlasını oku
 • Yeni Yayınlanan Özelgeler 2023/6

  Daha fazlasını oku
 • Bazı Stopaj Oranları Hakkında Karar Yayımlandı

  Daha fazlasını oku
 • 01.07.2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ve Asgari Ücret Tutarı

  SGK Tavanı

  Daha fazlasını oku
 • 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatılmıştır

  Daha fazlasını oku
 • Ek Verginin Uygulamasına Yönelik Tebliğ Yayımlandı

  Daha fazlasını oku
 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Yayımlandı

  Daha fazlasını oku
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 46) Yayımlandı.

  Daha fazlasını oku
Takvim
Makaleler
Yayınlar