Cenk Orhan | Deloittte Türkiye Vergi Denetçisi

Firmalar işin gereksinimlerinden dolayı yöneticilerini veya personellerini eğitim almak üzere yurtdışına gönderebilmektedirler. Personel ve yöneticilerin yurt dışında aldıkları bu eğitim hizmeti için, daha sonra yabancı kurumlar tarafından gönderilen faturalar üzerinden Sorumlu Sıfatıyla KDV uygulaması yapılıp yapılmayacağı konusu firmalar açısından duraksama yaratmaktadır.

İşte bu makalemizde firmaların yurt dışında aldıkları eğitim hizmet bedelleri üzerinden neden Sorumlu Sıfatıyla KDV (SSKDV) yapmalarına gerek olmadığı hususu irdelenecektir.

İlgili Mevzuat

KDVK Madde 1 gereğince Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir. KDVK madde 6’da ise işlemlerin Türkiye’de yapılması kavramı açıklanmaktadır.

İlgili maddeye göre işlemlerin Türkiye'de yapılması malların teslim anında Türkiye'de bulunmasını, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade etmektedir.

Buna göre bir hizmetten Türkiye’de faydalanılması kavramı, hizmet yurt dışında verilse bile hizmetten Türkiye’de faydalanılıyorsa, KDVK madde 9 gereğince SSKDV yapılmasını gerektirebilmektedir.

Birçok firma da yurt dışında verilen eğitim hizmetlerinden Türkiye’de faydalanıldığını düşünerek Sorumlu Sıfatıyla KDV hesaplamakta ve beyan etmektedir. Her ne kadar SSKDV, 1 Nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapıldığından sürekli ödenecek KDV’si olan firmalar açısından bir sıkıntı yaratmasa da, sürekli devreden KDV’si çıkan firmalar açısından ödenen SSKDV finansman yükü yaratmaktadır.

Ancak uygulama yukarıdaki gibi olmakla birlikte, olayın gerçek yönü eğitim hizmetinden yurtdışında yararlanıldığıdır.Eğitim hizmeti yurtdışında ifa edildiğinden ve hizmetten yurtdışında yararlanıldığından bu hizmet Türkiye’de KDV’nin konusuna girmemektedir. Dolayısıyla bu hizmet için SSKDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

Konu ile ilgili birçok özelgede de mükelleflerin, yurt dışında alınan eğitim hizmetleri için SSKDV yapıp yapmayacakları konusunda ikilemde kaldıkları görülmekte ve İdare tarafından verilen özelgelerde de bu hizmetlerin Türkiye’de KDV’nin konusuna girmediği açıklanmaktadır. Çünkü hizmet yurtdışında ifa edilmekte ve düşünülenin aksine faydalanma da yurtdışında gerçekleşmektedir.

Sonuç

Yurt dışında verilen eğitim hizmetlerine katılım nedeni ile gelen faturalar için, hizmet Türkiye’de KDV’nin konusuna girmediğinden, SSKDV yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Mali İdare tarafından verilen aşağıdaki özelgeler de göz önüne alınırsa Mali İdarenin de aynı görüşte olduğu anlaşılmaktadır.
 
Konuyla ilgili özelgelere aşağıdaki linkler yardımıyla ulaşabilirsiniz.