1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Sağlayan Torba Kanun Yayımlandı. (8.3.2017)
Yatırım Teşvik Kararında Değişiklikler Yapıldı. (23.2.2017)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı. (17.2.2017)
Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri Üzerinden Vergi İndirimi Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Meclise Sunuldu. (10.2.2017)
Damga Vergisi, KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapıldı. (3.2.2017)
6770 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Yayımlandı. (27.1.2017)
Cazibe Merkezleri Programının Detayları Belirlendi. (11.1.2017)
Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. (27.12.2016)
2017 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Sınırı) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları. (29.12.2016)
2016 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları. (31.12.2015)
SGK Tavanın Artırılması, Otomobillerde ÖTV Uygulamasının Değiştirilmesi, Serbest Bölgelere Yeni Avantajlar Sağlanması ve Vergi Barışına İlişkin Kanun Yayımlandı. (24.11.2016)
Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan KDV Oranları ile Binek Otomobillere Uygulanan ÖTV Oranları Değiştirildi. (25.11.2016)
Vergi İnceleme Usul ve Esaslarında Değişiklikler Yapıldı. (25.10.2016)
Yatırım Teşvik Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı. (6.10.2016)
6728 sayılı"Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" (Torba Kanun) Yayımlandı. (9.8.2016)
Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Öngörülen Düzenlemeler. (29.6.2016)
Nakit Sermaye Artırımı Uygulamasının Detayları Belli Oldu. (4.3.2016)
Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı. (12.2.2016)
Yeni Çocuk Sahibi Olanların İzin Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı (6663 Sayılı Kanun). (3.2.2016)
6663 Sayılı Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler. (3.2.2016)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...