Hizmet Süresi İzin Süresi (Asgari)
1 yıldan 5 yıla kadar olanlara
Yılda 14 iş günü
5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olanlara
Yılda 20 iş günü
15 yıl ve daha fazla olanlara
Yılda 26 iş günü
18 ve daha küçük işçiler ile
50 ve daha yukarı yaştakilere
Yılda en az 20 iş günü