Arzu AKÇURA, Director (YMM) – International Tax

Bildiğiniz üzere, Avrupa Birliği’nde(“AB”) Dijital Hizmet Vergisini (“DHV”) ilk uygulayan ülke Fransa olmuştur. ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi’nin konuyla ilgili soruşturma raporunu 2 Aralık 2019 tarihinde yayımlaması sonrasında Fransa’nın DHV uygulamasına karşılık olarak ABD yaklaşık 1,3 milyar USD değerindeki Fransız mallarına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamasına karar vermişti. Taraflar arasındaki görüşmeler ışığında Fransa DHV’ni yürürlükten kaldırmamış ve fakat DHV tahsilatını Aralık 2020 dönemine ötelemişti, buna karşılık ABD de 25 puanlık gümrük vergisi  uygulamasını 6 Ocak 2021 olarak revize etmişti. 7 Ocak 2021 tarihinde  ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, Fransız mallarına uygulanması öngörülen gümrük vergisinin bir kez daha ötelendiğini duyurdu.

OECD nezdinde yürütülen Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı (“MAKA”/”BEPS”) Eylem Planının 1 numaralı aksiyonu olan Dijital Ekonominin Vergilemesi, esasında uzunca bir süredir küresel ölçekte tartışılan ve çözüm bulunmaya çalışılan bir konudur. Ocak (2021) ayı  ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi’nin, ülkelerin DHV uygulamaları konusunda yürüttüğü incelemeler sonucunda ardı ardına yayımladığı soruşturma raporları ile birlikte DHV’ni belki de en çok tartışılan vergi haline getirmiştir.

Aşağıdaki tabloda, ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi’nin DHV uygulamaları hakkında inceleme yürüttüğü ve soruştuma raporunu yayımladığı 7 ülkeye ilişkin karşılaştırmalı bir özet sunulmuştur.

 

Fransa

İtalya

Hindistan

ABD Ticaret Temsilciliği Rapor Tarihi

2 Aralık 2019

6 Ocak 2021

6 Ocak 2021

Rapora Konu Vergi

Dijital Hizmet Vergisi

Dijital Hizmet Vergisi

Dengeleme Vergisi ("Equalisation Levy")- Dijital Hizmet Vergisi

Vergi Oranı

%3

%3

%2

Verginin Genel Hatlarıyla Kapsamı

 Fransa'da sunulan;
.Dijital arayüz hizmetleri,
.Reklam hizmetleri verginin konusuna girmektedir.

İtalya'da sunulan;
.Reklam hizmetleri,
.Dijital arayüz hizmetleri,
.Veri iletim hizmetleri verginin konusuna girmektedir.

Hindistan'da sunulan birçok dijital hizmet verginin konusuna girmektedir örneğin;
.Dijital platform hizmetleri,
.Dijital içerik satışları,
.Şirketin kendi ürünlerinin dijital ortamda satışı,
.Veri hizmetleri",
.Hizmet şeklinde yazılım.
Hindistan dengeleme vergisi Hint şirketlerini açıkça kapsam dışında tutarken, verginin mükellefi "dar mükellefler" olarak belirlenmiştir.

Vergileme Hadleri

Vergiye konu hizmetlerden elde edilen hasılat globalde 750mn EUR ve Fransa'da 25mn EUR

Vergiye konu hizmetlerden elde edilen hasılat globalde 750mn EUR ve İtalya'da 5,5mn EUR

Mukim şirketlere söz konusu vergi uygulanmamaktadır. Hindistan'da sunulan dijital hizmetlerden elde edilen hasılat (yaklaşık) 267.000 USD

Uygulama Tarihi

1 Ocak 2019 (Geriyedönük uygulama)

1 Ocak 2020

1 Nisan 2020 (Raporda, Kanunun "apar topar" yürürlüğe girdiği, kamuoyu görüşünün alınması ve istişare edilmesi için yeterince süre tanınmadığı, şirketlere sürece hazırlanmak için yeterince vakit verilmediği ve uygulama detaylarının netleştirilmediği özellikle belirtiliyor.)

Raporda Ulaşılan Sonuç

Söz konusu DHV uygulaması ile;
-ABD Şirketlerine ayrımcılık yapılmaktadır.
.Verginin geriyedönük uygulaması uluslararası vergileme prensipleriyle uyuşmamaktadır ve ABD'li şirketlere ek külfet getirmektedir.
.Verginin dijital hizmet sunan yabancı şirketlerin Fransa'daki işyerine atfedilemeyen hasılatının vergiye konu edilmesi uluslararası vergileme prensiplerine aykırıdır.
.Verginin kazanç yerine hasılat üzerinden uygulanması uluslararası vergileme prensiplerine aykırıdır.
.Verginin uygulaması, dijital ekonomiyi özel ve olumsuz bir vergilemeye tabi tutarak ve sınırlı sayıda dijital hizmet veren şirketi hedef alarak uluslararası vergileme prensiplerine uygun değildir.

Söz konusu DHV uygulaması ile;
-ABD Şirketlerine ayrımcılık yapılmaktadır.
.En azından şu yönleriyle uluslararası vergileme prensiplerine aykırıdır; i)İtalya'da işyeri olmayan şirketleri vergilemektedir,  ii) Kazanç yerine hasılat vergilenmektedir, ve iii) Çifte vergilendirmeye neden olmaktadır.
.Söz konusu vergi uygulaması ile ABD ticareti sınırlanmakta veya ek vergi yükü getirilmektedir; i)ABD şirketlerine ek vergi yükü doğurmaktadır,ii) İtalya DHV,  uygulamaya ilişkin mevzuat ve rehberden yoksundur. Bu nedenle ABD'li şirketlere finansal ve yönetimsel yük ile birlikte vergiye uyum külfeti ve maliyeti yüklemektedir.

Söz konusu DHV uygulaması ile;
-ABD Şirketlerine ayrımcılık yapılmaktadır.
.En azından şu üç yönüyle uluslararası vergileme prensiplerine aykırıdır; i) Vergi karışık ve belirsizdir, ii)Hindistan'da işyeri olmayan şirketleri vergilemektedir ve iii) Kazanç yerine hasılat vergilenmektedir.
.Söz konusu vergi uygulaması ile ABD ticareti sınırlanmakta veya ek vergi yükü getirilmektedir; i)ABD şirketlerine ek vergi yükü doğurmaktadır, ii)Verginin alışılagelmişin dışında geniş çerçevede çizilen kapsamı özellikle ABD'li şirketlere ek vergi külfeti getirmektedir,  iii)ABD'li şirketlerin vergi yükümlülüklerine uyum için önemli maliyetlere katlanmaları gerekecektir ve iv) ABD'li şirketler çifte vergilendirmeye tabi tutulmaktadır.

 

 

Türkiye

İngiltere

Avusturya

İspanya

ABD Ticaret Temsilciliği Rapor Tarihi

6 Ocak 2021

13 Ocak 2021

13 Ocak 2021

13 Ocak 2021

Rapora Konu Vergi

Dijital Hizmet Vergisi

Dijital Hizmet Vergisi

Dijital Hizmet Vergisi

Dijital Hizmet Vergisi

Vergi Oranı

%7,5

%2

%5

%3

Verginin Genel Hatlarıyla Kapsamı

Türkiye'de sunulan birçok dijital hizmet kapsama girmektedir örneğin;
.Dijital reklam hizmetleri,
.Dijital içerik satışları,
.Dijital platform hizmetleri.

İngiltere'de sunulan;
.Internet arama motorları,
.Sosyal medya hizmetleri,
.Çevrimiçi pazaryerleri
verginin kapsamına girmektedir.

Avusturya'da sunulan reklam hizmetleri verginin konusuna girmektedir.

İspanya'da sunulan;
-Reklam hizmetleri,
-Çevrimiçi aracılık hizmetleri, ,
-Veri iletim hizmetleri verginin konusuna girmektedir.

Vergileme Hadleri

Vergiye konu hizmetlerden elde edilen hasılat globalde 750mn EUR ve Türkiye'de 20mn TL

Vergiye konu hizmetlerden elde edilen hasılat globalde 750mn GBP ve İngiltere'de 25mn GBP

Vergiye konu hizmetlerden elde edilen hasılat globalde 750mn EUR ve Avusturya'da 25mn EUR

Vergiye konu hizmetlerden elde edilen hasılat  globalde 750mn EUR ve İspanya'da 3mn EUR

Uygulama Tarihi

1 Mart 2020

1 Nisan 2020 (Geriyedönük uygulama)

1 Ocak 2020

16 Ocak 2021

Raporda Ulaşılan Sonuç

Söz konusu DHV uygulaması ile;
-ABD Şirketlerine ayrımcılık yapılmaktadır.
.En azından şu üç yönüyle uluslararası vergileme prensiplerine aykırıdır; i) Türkiye'de işyeri olmayan şirketleri vergilemektedir, ii) Kazanç yerine hasılat vergilenmektedir ve iii) Muafiyet hadlerinin değiştirilmesi ve DHV oranının tespitine ilişkin olarak Cumhurbaşkanına tanınan yetkilerin ne zaman, nasıl, hangi şartlarda kullanılacağı belirsizdir ve bu belirsizlik uluslararası vergileme prensipleriyle uyuşmamaktadır.
.Söz konusu vergi uygulaması ile ABD ticareti sınırlanmakta veya ek vergi yükü getirilmektedir; i)ABD şirketlerine ek vergi yükü doğurmaktadır. Benzer DHV uygulayan ülkelerin oranları ile kıyaslandığında oran çok yüksektir, ii)ABD'li şirketlerin vergi yükümlülüklerine uyum için önemli maliyetlere katlanmaları gerekecektir, iii) Aynı kazanç iki kez ve hatta üç kez vergiye konu olabilecektir, ve iv) DHV yükümlülüklerine uyulmaması durumunda başka hiçbir ülkede benzeri olmayan ceza uygulamalarının söz konusu olabilecektir. Türkiye’de sunulan hizmetlere erişim engellenebilecektir.

Söz konusu DHV uygulaması ile;
-ABD Şirketlerine ayrımcılık yapılmaktadır.
.En azından şu dört yönüyle uluslararası vergileme prensiplerine aykırıdır; i)İngiltere'de işyeri olmayan şirketleri vergilemektedir, ii) Kazanç yerine hasılat vergilenmektedir, iii) Çifte vergilendirmeye neden olmaktadır ve iv) Vergi geriyedönük uygulanmıştır.
.Söz konusu vergi uygulaması ile ABD ticareti sınırlanmakta veya ek yük getirilmektedir. Söz konusu DHV, ABD'li şirketlere ek vergi maliyeti getirmektedir. Ek vergi maliyetinin yanısıra ek yönetim ve uyum maliyetlerine de neden olmaktadır.  

Söz konusu DHV uygulaması ile;
-ABD Şirketlerine ayrımcılık yapılmaktadır.
.En azından şu iki yönüyle uluslararası vergileme prensiplerine aykırıdır; i)Avusturya'da işyeri olmayan şirketleri vergilemektedir ve ii) Kazanç yerine hasılat vergilenmektedir.
.Uygulama, dijital ekonomiyi özel ve olumsuz bir vergilemeye tabi tutması ve sınırlı sayıda dijital hizmet veren şirketi hedef alması sebebiyle uluslararası vergileme prensiplerine uygun değildir.
.Söz konusu vergi uygulaması ile ABD ticareti sınırlanmakta veya ek vergi yükü getirilmektedir; i)ABD şirketlerine ek vergi yükü doğurmaktadır,ii)ABD'li şirketlerin vergi yükümlülüklerine uyum için önemli maliyetlere katlanmaları gerekmektedir ve iii) ABD'li şirketler çifte vergilendirmeye tabi tutulmaktadır.

Söz konusu DHV uygulaması ile;
-ABD Şirketlerine ayrımcılık yapılmaktadır.
.En azından şu yönleriyle uluslararası vergileme prensiplerine aykırıdır; i)İspanya'da işyeri olmayan şirketleri vergilemektedir ve ii) Kazanç yerine hasılat vergilenmektedir.
.Söz konusu vergi uygulaması ile ABD ticareti sınırlanmakta veya ek vergi yükü getirilmektedir; i)ABD şirketlerine ek vergi yükü doğurmaktadır,ii) İspanya DHV,  karmaşık kullanıcı lokasyonu kurallarına bağlı olarak uygulanacaktır. Bu nedenle ABD'li şirketlere  yönetimsel maliyetler ile birlikte, vergiye uyum külfeti ve maliyetleri yüklemektedir.

Görüldüğü üzere, ülkeler farklı olsa da DHV uygulaması özünde pek de farklı değildir ve bu doğrultuda ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi’nin raporlarında uygulamaya ilişkin benzer eleştiriler getirilip, benzer değerlendirmeler ışığında benzer sonuçlara ulaşılması da elbetteki sürpriz olmamıştır.

Bu raporların, OECD nezdinde süregelen dijital ekonominin vergilenmesi tartışmalarına nasıl etki edeceğini hep birlikte merakla izleyeceğiz. Ancak, ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi’nin bu değerlendirme ve eleştirilerinin, konunun OECD nezdinde bir kez daha detaylı bir şekilde tartışılmasına yol açarak küresel bir çözüm bulunmasını ve hatta süreci hızlandıracağını söylemek yanlış olmayacaktır.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi tarafından 13 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan bir başka rapor da Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Avrupa Birliği ve Endonezya DHV uygulamaları konusunda yürütülen incelemeler hakkında durum güncellemesi raporudur.  Raporda belirtilen başlıca konuları ise aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz;

Brezilya

Rapor tarihi itibarıyla, Brezilya’nın DHV ile ilgili 3 farklı yasa teklifini değerlendirmekte olduğu belirtilmektedir. Söz konusu yasa tekliflerinin detayına gelince, i) Ekonomik Alana Müdahale için Katkı (“Contribution for Intervention in the Economic Domain”):  Söz konusu yasa tasarısı, dijital hizmetlerden elde edilecek hasılata %1-%5 arasında artan oranlı vergi tarifesi uygulanmasını öngörmektedir. Bu vergi Brezilya’da mukim olan ya da olmayan şirketlerin söz konusu dijital hizmetlerden elde ettikleri hasılatın globalde 3 milyar R$ ve Brezilya’da 100 milyon R$ olması halinde uygulanacaktır. ii)Dijital Hizmetlere Sosyal Katkı (“Social Contribution on Digital Services”): Brezilya’da yerleşik olan ya da olmayan, ana teknoloji şirketlerinin dijital hizmetlerden elde ettikleri hasılat üzerinden %3 oranında uygulanması öngörülmektedir. Şirketlerin söz konusu dijital hizmetlerden elde ettikleri global hasılatın 4,5 milyar R$ olması halinde söz konusu vergiye tabi olmaları öngörülmektedir. iii) Sosyal Güvenliğin Finansmanına Katkı (“Contribution for the Financing of Social Security”): Yasa tasarısına göre söz konusu hizmetlerden elde edilen hasılatın globalde  20 milyon R$ ve Brezilya’da  6,5 milyon R$ aşması halinde, dijital hizmet sağlayıcı firmalar bu vergiye tabi olacaklardır. Dijital arayüz hizmetleri ve dijital reklam hizmetleri gibi kapsama giren hizmetlerden elde edilen hasılata %10,6 oranında uygulanması öngörülmektedir.

Raporda, Brezilya’nın bu yasa tasarıları ile ilgili ön değerlendirmelere yer verilmektedir. Buna göre; söz konusu vergiler uygulanır ise;

  • ABD Şirketlerine ayrımcılık yapılacaktır.
  • En azından şu iki yönüyle uluslararası vergileme prensiplerine aykırı olacaktır; i)Brezilya’da işyeri olmayan şirketleri vergilemektedir ve ii) Kazanç yerine hasılat vergilenmektedir.
  • Söz konusu vergi uygulaması ile ABD ticareti sınırlanacak veya ek vergi yükü getirilecektir; i)ABD şirketlerine ek vergi yükü doğurmaktadır,ii)ABD'li şirketlerin vergi yükümlülüklerine uyum için önemli maliyetlere katlanmaları gerekmektedir ve iii) ABD'li şirketler çifte vergilendirmeye tabi tutulmaktadır.

Çek Cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti’nde görüşülen yasa tasarısına göre %7 oranında dijital hizmet vergisi uygulanması öngörülmektedir. Kapsama giren dijital hizmetler i)reklam hizmetleri, ii)çok taraflı dijital arayüz kullanımı ve iii) kullanıcı verisinin sunulmasıdır. Vergi bu hizmetlerden elde edilecek hasılata uygulanacak ve Çek kullanıcı içeren hizmetleri kapsayacaktır. Söz konusu vergi bu hizmetlerden globalde 750mn EUR ve Çek Cumhuriyeti’nde 4,3mn USD hasılat elde eden firmalara uygulanacak olup kapsama giren hizmetlerden Avrupa’da elde edilen toplam hasılatın %10’undan fazlası Çek Cumhuriyeti’nde elde edilmiyorsa vergiden istisna olacaktır.

Raporda söz konusu vergi ile ilgili belirtilen hususlar ve getirilen eleştiriler Brezilya ile benzerdir.

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği nezdinde şu anda aktif olarak görüşülen bir dijital hizmet vergisi önerisi bulunmamaktadır. Ancak, Birlik konuyla ilgili OECD nezdinde bir anlaşma sağlanamaması halinde bu şekilde bir vergi uygulaması benimseyeceğini birçok kez dile getirmiştir. OECD nezdinde çok taraflı bir çözüm bulunamaması halinde AB nezdinde bir DHV uygulamasının gündeme gelmesi muhtemeldir. Bu olası görüşmelerin temelinde de 2018 yılında AB’nin konuyla ilgili getirdiği önerilerin olması beklenmektedir.  Hatta, 2018 yılında AB nezdinde tartışılan bu önerinin diğer ülkelerin tek taraflı olarak uyguladıkları DHV’nin de temelini teşkil ettiği belirtilmektedir.

Raporda söz konusu olası vergi önerisi ile ilgili belirtilen hususlar ve getirilen eleştiriler Brezilya ile benzerdir.

Endonezya

Endonezya’da önemli ekonomik varlık gösteren dar mükelleflerce yürütülen elektronik ticaret üzerinden Elektronik İşlem Vergisi (“Electronic Transaction Tax”) alınması uygulaması yürürlüğe girmiştir. Söz konusu vergi, dar mükellefler tarafından, doğrudan kendileri ya da yabancı elektronik ticaret operatörleri aracılığıyla Endonezya’da bulunan alıcı ya da kullanıcılara elektronik ticaret sistemi üzerinden Endonezya dışından mal ve/veya hizmet satışı üzerinden uygulanacaktır. Oranı henüz açıklanmamış olup verginin uygulanması için gerekli uygulama mevzuatı da henüz yayımlanmamıştır.

Raporda, verginin uygulamasına ilişkin detaylar henüz yayımlanmadığından net bir değerlendirme yapılamadığı belirtilmekle birlikte diğer ülke uygulamalarına benzer olacağı öngörülerek benzer husular yinelenerek eleştirilerek getirilmektedir.

Sonuç olarak

Dijital ekonominin adil olarak vergilenmesini temin etmenin ne derece önemli olduğunu 2021 yılının bu ilk ayında belki de eski dönemlere kıyasla çok daha fazla hissetmeye başladık. Konunun iki ana tarafı var; bir tarafta, bu hizmetleri veren ve hiç kuşkusuz ki sektörün lideri konumunda olan ABD’li firmalar ve diğer tarafta ise bu hizmetlerden faydalanananlar, yani diğer bir ifade ile denklemin olmazsa olması kullanıcılar. Kullanıcıların mukim olduğu kaynak ülkeler, işyeri tanımına gitmeksizin, dolaylı vergi olarak tanımlanan DHV uygulaması ile hasılatı vergilemeyi amaçlarken, sektörün lideri konumundaki firmaların mukim olduğu ABD, klasik ekonominin vergilenmesinin temel kavramı olan “işyeri mevcudiyeti” temelinde yaptığı değerlendirmeler ile hemen hemen DHV uygulayan her ülke için aynı sonuca varmakta ve aynı eleştiriyi getirmektedir. Konunun ilave gümrük vergileri uygulaması gibi farklı boyutlara taşınmaması ve ticaret savaşlarına dönüşmemesi için her iki taraf için de adil olan bir vergileme üzerinde çok taraflı bir mutabakatın en kısa sürede sağlanması gerektiği kuşkusuzdur.  Bu noktada şunu da eklemek de fayda var, DHV uygulayan ya da uygulamak üzere olan ülkeler hiç kuşkusuz ki sadece burada saydıklarımızla sınırlı değildir. Diğer bir ifade ile her geçen gün ülkelerin bu yönde “tek taraflı” uygulamaları artmakta ve hatta bir çok ülke bu vergiyi geçici bir çözüm olarak da görmemektedir.  Konunun ne şekilde çözüme kavuşturulacağı uluslararası vergileme prensiplerinin yeniden yorumlanması ve  uygulanması açısından önem taşımaktadır.