Numara : 110
Tarih : 21.12.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/110

 
KONU
01/01/2007 Tarihinden İtibaren Geçerli  Çevre Temizlik Vergisi Tutarları
 
 
20 Aralık 2006 tarihli Resmi Gazetede (Sayı: 26382) yayımlanan 33 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde 1/1/2007 tarihinden itibaren konutlar ve işyerleri ile diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilmesi kararlaştırılmıştır.
 
1.        Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi  
 
Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 17 YKr, diğer belediyelerde 14 YKr olarak hesaplanacaktır.
 
2.        İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi
 
İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.    
 
2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Olan Çevre  Temizlik Vergisi
 
Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.
 
 
Bina Grupları
 
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (YTL)
1. Derece
2. Derece
3. Derece
4. Derece
5. Derece
1. Grup
1.600
1.300
990
800
660
2. Grup
1.000
790
590
490
400
3. Grup
660
530
400
330
260
4. Grup
330
260
200
160
130
5. Grup
200
160
110
100
80
6. Grup
100
80
58
46
34
7. Grup
34
29
20
17
14
 
2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi
 
Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak uygulanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.
 
 
Bina Grupları
 
Bina Dereceleri ve  Yıllık Vergi Tutarları (YTL)
1. Derece
2. Derece
3. Derece
4. Derece
5. Derece
1. Grup
2.000
1.625
1.237
1.000
825
2. Grup
1.250
987
737
612
500
3. Grup
825
662
500
412
325
4. Grup
412
325
250
200
162
5. Grup
250
200
137
125
100
6. Grup
125
100
72
57
42
7. Grup
42
36
25
21
17
 
3.        İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması
 
Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinin  onikinci fıkrası ile 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının(4) 7 nci maddesine göre, söz konusu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarlar; büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak  üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde  %50 indirimli olarak uygulanacaktır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş