Numara : 83
Tarih : 13.10.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/83

 
KONU
 
01/07/2006 - 31/12/2006 Döneminde Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı, Vergiden Müstesna Gündeliklerin (Harcırah) Hesabında Esas Alınan Ücret Tutarları ve Çocuk Zammı ile GVK 23/11 ve 25/3 Uygulamasında Tavan Tutarlarda Değişiklik
 
 
 
Daha önceden sizlere 2006/41 sayılı vergi sirküleri ile duyurmuş olduğumuz, 5437 Sayılı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenmiş olan  Kamu personelinin maaşlarının hesabında esas tutulan katsayılar, 2006/10971 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (RG Tarih/Sayı : 29.09.2006/26304) ile yeniden belirlenmiştir. Buna göre, 01/07/2006 -31/12/2006 döneminde  aylık katsayı (0,044745), taban aylığı katsayısı (0,55983) olarak uygulanacaktır.
 
Söz konusu katsayı değişiklikleri, İş Kanununa göre hesaplanan kıdem tazminatı tavanı, vergiden müstesna gündeliklerin hesabında esas alınan ücret tutarları, vergiden müstesna çocuk zammı ve çalışmayan eş yardımı ve Gelir Vergisi Kanununun 4697 sayılı Kanun ile değişmeden önceki 23/11 ve 25/3 maddelerine göre vergiden müstesna tutulan özel sigorta şirketlerince ödenen emekli aylığı ve ikramiye tutarlarında değişikliğe yol açmaktadır.
 
1.  Kıdem Tazminatı Tavanı
 
Katsayı değişikliği sonrasında, 01/07/2006 – 31/12/2006 dönemi için kıdem tazminatı tavanı 1.857,44 YTL’na yükselmiştir.
 
2.  Çalışmayan Eş Yardımı ve Çocuk Zammının Vergiden Müstesna Tutarları
 
01/07/2006 – 31/12/2006 dönemi için ödenen çocuk zammının (yardımının) 11,19 YTL  gelir vergisinden müstesnadır (en fazla iki çocuk için dikkate alınır,0-6 yaş grubu için 22,37 YTL olarak dikkate alınır). Aynı dönem için ödenen çalışmayan eş yardımının 55,93 YTL vergiden müstesnadır.
 
3.  Vergiden Müstesna Gündeliklerin Hesaplanmasına Esas Alınan Ücret Tutarları
 
Katsayı değişikliği sonrasında Gelir Vergisi Kanununun 24/2 üncü maddesine göre gelir vergisinden istisna edilen yurt içi ve yurt dışı gündeliklerin hesabında dikkate alınan aylık ücret tutarları da değişmiştir.
 
Buna göre, 01/07/2006 – 31/12/2006 dönemi için vergiden istisna edilecek yurt içi gündelik tutarlarına karşılık gelen brüt aylık tutarları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekildedir.

01/07/2006 – 31/12/2006 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (YTL)
Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi Gündelik Tutarı (YTL)
984,91 ve daha fazlası
30,00
976,85 – 984,90
25,50
878,41 – 976,84
23,00
797,87 – 878,40
20,50
600,77 – 797,86
18,00
600,76 ve daha azı
17,00
 
Yurt dışı gündelik tutarlarının gelir vergisinden istisna edilen tutarının hesabında  2006/10115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esas alınmaktadır. Bu Karara ekli cetvelin (II), (III), (VII), (VIII) ve (IX) numaralı sütunları vergiden müstesna yurt dışı gündelik tutarlarının ülkeler itibariyle karşılık geldiği aylık ücret seviyelerini belirlemede kullanılmaktadır.
 
2006/10971 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklik sonrası 01/07/2006 – 31/12/2006 dönemi için vergiden istisna edilecek yurt dışı gündelik tutarlarına karşılık gelen brüt aylık tutarları aşağıdaki tabloda yeniden belirtilmiştir.
 
01/07/2006 – 31/12/2006 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (YTL)
Esas Alınacak Sütun Numarası
Emsal Alınan Kadro
984,91 ve daha fazlası
II
Başbakanlık Müsteşarı
976,85 – 984,90
III
8000 ek göstergeli kadrolar
856,04 – 976,84
VII
5300+ ek göstergeli kadrolar
600,77 – 856,03
VIII
1-4 üncü dereceli kadrolar
600,76 ve daha azı
IX
5-15 inci dereceli kadrolar
 
Gelir vergisinden istisna edilen gündelik uygulamasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
 
1)Aylık ücret tutarlarına göre belirlenen gündelik tutarının vergiden istisna edilen tutarı aşmadığı hallerde bu ödemelerden sadece damga vergisi kesintisi yapılacaktır. İstisna tutarı aşan gündelik ödendiği durumda aşan kısım, ücretlinin içinde bulunduğu gelir dilimine karşılık gelen vergi oranı ve damga vergisi dikkate alınarak brütleştirilmek suretiyle gelir vergisi kesintisine tabi tutulacaktır.
 
2)Yurt dışı gündeliklerin TL cinsinden tahakkuku, yabancı paranın T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınarak yapılmalıdır.
 
3)Yurt dışı seyahatin ilk 10 günü için vergiden istisna gündelik tutarı %50 zamlı olarak hesaplanacaktır.
 
4)Birden fazla ülkeyi kapsayan seyahatlerde, her ülke için ilgili olduğu gündelik tutarı kalış süresiyle orantılı olarak dikkate alınmalıdır.
 
5)Yurt dışında yatacak yer için ödenen ve belgelendirilen giderlerin, vergiden istisna edilen gündelik tutarlarının % 40’ını aşması halinde, aşan kısmın % 70’inin ayrıca vergiden istisna edilerek ödenmesi mümkündür. Ancak ek olarak ödenecek bu tutar, vergiden istisna gündelik tutarının; aylık seviyesi 976,84 YTL’nı aşanlar için % 100’ünden, diğerleri için %70’inden fazla olamaz.
 
6)Gündelik verilen personelin yurt içi ve yurt dışı seyahati ile ilgili yemek ve konaklama giderleri ayrıca belge karşılığında kendisine ödeniyor ve bu belgeler gider veya maliyet olarak dikkate alınıyorsa, ödenen gündelik tutarının tamamının brütleştirilerek ücret olarak vergilendirilmesi gerekir.
4.  Özel Sigorta Şirketlerince Ödenen Emekli Aylığı ve İkramiyesinde Gelir Vergisinden Müstesna Tutarlar
 
GVK’nun 4697 sayılı Kanun ile değişmeden önceki 23/11 maddesinde düzenlenen istisna uygulamasında en yüksek devlet memuruna ödenen en yüksek emekli aylığı tutarı 01/07/2006 – 31/12/2006 dönemi için 3.423,51 YTL olarak dikkate alınacaktır.
GVK’nun 4697 sayılı Kanun ile değişmeden önceki 25/3 maddesinde düzenlenen istisna uygulamasında en yüksek devlet memuruna ödenen en yüksek emekli ikramiyesi tutarı  01/07/2006 – 31/12/2006 dönemi için 55.723,05 YTL olarak dikkate alınacaktır.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş