Numara : 27
Tarih : 10.2.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/27
 
KONU
 
1/1/2004 Tarihinden Geçerli Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelik Tutarları
 
 
Bakanlar Kurulunca yayımlanan (R.G.: 27/1/2004; 25359) 2003/6722 sayılı Karar ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamındaki kişilerin 1/1/2004 tarihinden itibaren yurtdışına yapacakları görev yolculuklarında kendilerine ödenecek gündeliklerin tutarları yeniden belirlenmiştir.

Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanununun 24/2 üncü maddesine göre, Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan kurum ve kuruluşlar tarafından yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerine ve diğer personele ödenen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki

Devlet memurlarına verilen gündelik tutarına kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir.

2003/6722 sayılı Karara ekli cetvelin (II), (III), (VII), (VIII) ve (IX) numaralı sütunları vergiden müstesna yurt dışı gündelik tutarlarının ülkeler itibariyle karşılık geldiği aylık ücret seviyelerini belirlemede kullanılmaktadır. Diğer yandan, istisna uygulamasında esas alınacak aylık ücret tutarları kamu personelinin maaşlarının hesabında esas alınan katsayılara göre belirlenmektedir. 2004 yılı Bütçe Kanununda tespit edilen katsayılara göre 01/01/2004 – 30/06/2004 dönemi için vergiden istisna edilecek yurt dışı gündelik tutarlarına karşılık gelen brüt aylık tutarları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekildedir.

01/01/2004 – 30/06/2004 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL)
Esas Alınacak Sütun Numarası
Emsal Alınan Kadro
775.240.000 ve daha fazlası
II
Başbakanlık Müsteşarı
768.684.400 – 775.239.999
III
8000 ek göstergeli kadrolar
670.350.400 – 768.684.399
VII
5300+ ek göstergeli kadrolar
462.574.300 – 670.350.399
VIII
1-4 üncü dereceli kadrolar
462.574.299 ve daha az
IX
5-15 inci dereceli kadrolar
Söz konusu aylık tutarlarına göre personelin 1/1/2004 tarihinden itibaren yurt dışına yapacağı yolculuklarda kendilerine ödenecek gündeliklerin gelir vergisinden istisna edilecek tutarları 2003/6722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre aşağıdaki gibidir. 
Ülkeler
(Para Birimleri)
II. SÜTUN
III. SÜTUN
VII. SÜTUN
VIII. SÜTUN
IX. SÜTUN
A.B.D.
(A.B.D. Doları)
 
163
 
127
 
102
 
98
 
82
Almanya
(Euro)
 
149
 
117
 
94
 
90
 
76
Avustralya
(Avustralya Doları)
 
252
 
198
 
158
 
152
 
128
Avusturya
(Euro)
 
153
 
120
 
96
 
92
 
78
Belçika
(Euro)
 
141
 
111
 
88
 
85
 
72
Danimarka
(Danimarka Kronu)
 
1.129
 
884
 
707
 
680
 
572
Finlandiya
(Euro)
 
139
 
109
 
87
 
84
 
70
Fransa
(Euro)
 
141
 
111
 
88
 
85
 
72
Hollanda
(Euro)
 
144
 
113
 
90
 
87
 
74
İngiltere
(Sterlin)
 
106
 
83
 
67
 
64
 
54
İrlanda
(Euro)
 
138
 
108
 
86
 
83
 
70
İspanya
(Euro)
 
138
 
108
 
86
 
83
 
70
İsveç
(İsveç Kronu)
 
1.273
 
997
 
798
 
767
 
644
İsviçre
(İsviçre Frangı)
 
266
 
208
 
166
 
160
 
134
İtalya
(Euro)
 
138
 
108
 
86
 
83
 
70
Japonya
(Japon Yeni)
 
30.490
 
23.930
 
19.160
 
18.350
 
15.450
Kanada
(Kanada Doları)
 
224
 
176
 
140
 
135
 
114
Kuveyt
(Kuveyt Dinarı)
 
45
 
35
 
28
 
27
 
22
Lüksemburg
(Euro)
 
141
 
111
 
88
 
85
 
72
Norveç
(Norveç Kronu)
 
1.096
 
858
 
686
 
660
 
554
Portekiz
(Euro)
 
138
 
108
 
86
 
83
 
70
Suudi Arabistan
(Suudi A. Riyali)
 
556
 
436
 
348
 
335
 
282
Yunanistan
(Euro)
 
138
 
108
 
86
 
83
 
70
Diğer Ülkeler
(A.B.D. Doları)
 
141
 
111
 
88
 
85
 
72

Gelir vergisinden istisna edilen gündelik uygulamasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
1)          Aylık ücret tutarlarına göre belirlenen gündelik tutarının vergiden istisna edilen tutarı aşmadığı hallerde bu ödemelerden sadece damga vergisi kesintisi yapılacaktır. İstisna tutarı aşan gündelik ödendiği durumda aşan kısım, ücretlinin içinde bulunduğu gelir dilimine karşılık gelen vergi oranı ve damga vergisi dikkate alınarak brütleştirilmek suretiyle gelir vergisi kesintisine tabi tutulacaktır.
2)          Yurt dışı gündeliklerin TL cinsinden tahakkuku, yabancı paranın T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınarak yapılmalıdır.
3)          Yurt dışı seyahatin ilk 10 günü için vergiden istisna gündelik tutarı %50 zamlı olarak hesaplanacaktır.
4)          Birden fazla ülkeyi kapsayan seyahatlerde, her ülke için ilgili olduğu gündelik tutarı kalış süresiyle orantılı olarak dikkate alınmalıdır.
5)          Yurt dışında yatacak yer için ödenen ve belgelendirilen giderlerin, vergiden istisna edilen gündelik tutarlarının %40’ını aşması halinde, aşan kısmın %70’inin ayrıca vergiden istisna edilerek ödenmesi mümkündür. Ancak ek olarak ödenecek bu tutar, vergiden istisna gündelik tutarının; aylık seviyesi 768.684.400.-TL’nı aşanlar için %100’ünden, diğerleri için %70’inden fazla olamaz.

Gündelik verilen personelin yurt içi ve yurt dışı seyahati ile ilgili yemek ve konaklama giderleri ayrıca belge karşılığında kendisine ödeniyor ve bu belgeler gider veya maliyet olarak dikkate alınıyorsa, ödenen gündelik tutarının tamamının brütleştirilerek ücret olarak vergilendirilmesi gerekir.
  
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.