Numara : 97
Tarih : 30.12.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/97
 
KONU
 
1/1/2006 Tarihinden Geçerli Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi: % 9
 
 
Bugünkü tarihli Resmi Gazete’de (Sayı: 26039) yayımlanan 19/12/2005 tarihli ve 2005/9831 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesinde öngörülen kanuni faiz oranı 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık % 12’den % 9’a indirilmiştir.
 
3095 sayılı Kanunun 1 inci maddesi, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken hallerde, faiz miktarının sözleşme ile tespit edilmediği durumlarda uygulanacak kanuni faiz oranını belirlemektedir.
 
Bakanlar Kurulunun, bu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkisi bulunmaktadır. 
     
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.