Numara : 22
Tarih : 10.4.2007
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2007/22

 
KONU
1/1/2007 Tarihinden Geçerli Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelik Tutarlarında Değişiklik
 
 
Bakanlar Kurulunca yayımlanan (R.G.: 5/4/2007; 26484) 2007/11912 sayılı Karar ile 6245 Sayılı Harcırah Kanunu kapsamındaki kişilerin 1/1/2007 tarihinden itibaren yurt dışına yapacakları görev yolculuklarında kendilerine ödenecek gündeliklerin tutarları yeniden belirlenmiştir.
 
Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanununun 24/2 inci maddesine göre, Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan kurum ve kuruluşlar tarafından yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerine ve diğer personele ödenen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündelik tutarına kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir.
 
2007/11912 sayılı Karara ekli cetvelin (II), (III), (VII), (VIII), (IX) numaralı sütunları vergiden müstesna yurt dışı gündelik tutarlarının ülkeler itibariyle karşılık geldiği aylık seviyelerini belirlemede kullanılmaktadır.
 
Daha önceden sizlere 2007/5 sayılı vergi sirküleri ile duyurmuş olduğumuz vergiden istisna edilecek yurt dışı gündelik tutarlarına karşılık gelen brüt aylık tutarlarında söz konusu Kararla herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.Hatırlatma amacıyla 1/1/2007 tarihinden geçerli vergiden istisna edilecek  yurt dışı gündelik tutarlarına karşılık gelen brüt aylık tutarları aşağıda tekrar verilmiştir.
 
01/01/2007 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere
Esas Alınacak Sütun Numarası
Emsal Alınan Kadro
1.044,48 ve daha fazlası
II
Başbakanlık Müsteşarı
1.036,02 – 1.044,47
III
8000 ek göstergeli kadrolar
909,16 – 1.036,01
VII
5300+ ek göstergeli kadrolar
641,11 – 909,15
VIII
1-4 üncü dereceli kadrolar
641,10 ve daha azı
IX
5-15 inci dereceli kadrolar
 
Söz konusu aylık tutarlarına göre personelin 1/1/2007 tarihinden itibaren yurt dışına yapacağı yolculuklarda kendilerine ödenecek gündeliklerin gelir vergisinden istisna edilecek tutarları  2007/11912 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden belirlenmiş hali aşağıdaki gibidir.
  
ÜLKELER
II.
III.
VII.
VIII.
IX.
(PARA BİRİMLERİ)
SÜTUN
SÜTUN
SÜTUN
SÜTUN
SÜTUN
A.B.D.                   (A.B.D. Doları)
177
139
111
107
90
Almanya                        (Euro)
159
125
100
96
81
Avustralya               (Avustralya Doları)
275
216
172
166
139
Avusturya                                   (Euro)
161
126
101
97
82
Belçika                                            (Euro)
156
122
98
94
79
Danimarka       (Danimarka Kronu)
1.202
941
753
724
609
Finlandiya                                        (Euro)
144
113
90
87
72
Fransa                                        (Euro)
155
121
97
93
79
Hollanda                                     (Euro)
151
119
95
91
78
İngiltere                   (Sterlin)
112
87
70
67
57
İrlanda                                       (Euro)
150
118
94
91
76
İspanya                                         (Euro)
153
120
96
92
78
İsveç                                    (İsveç Kronu)
1.319
1.033
826
795
667
İsviçre                  (İsviçre Frangı)
275
215
172
166
139
İtalya                                              (Euro)
148
116
93
89
75
Japonya                              (Japon Yeni)
30.490
23.930
19.160
18.350
15.450
Kanada                              (Kanada Doları)
237
186
149
143
121
Kuveyt                               (Kuveyt Dinarı)
49
38
31
30
24
Lüksemburg                                     (Euro)
156
122
98
94
80
Norveç                                  (Norveç Kronu)
1.158
907
726
698
586
Portekiz                          (Euro)
150
118
94
90
76
Suudi Arabistan      (Suudi A. Riyali)
599
469
376
361
304
Yunanistan                              (Euro)
153
120
96
92
78
Diğer AB Ülkeleri         (Euro)
123
96
77
74
63
Diğer Ülkeler         (A.B.D. Doları)
152
119
95
92
78
  
Gelir vergisinden istisna edilen gündelik uygulamasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
  
1) Aylık ücret tutarlarına göre belirlenen gündelik tutarının vergiden istisna edilen tutarı aşmadığı hallerde bu ödemelerden sadece damga vergisi kesintisi yapılacaktır. İstisna tutarı aşan gündelik ödendiği durumda aşan kısım, ücretlinin içinde bulunduğu gelir dilimine karşılık gelen vergi oranı ve damga vergisi dikkate alınarak brütleştirilmek suretiyle gelir vergisi kesintisine tabi tutulacaktır.
  
2) Yurt dışı gündeliklerin TL cinsinden tahakkuku, yabancı paranın T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınarak yapılmalıdır.
  
3) Yurt dışı seyahatin ilk 10 günü için vergiden istisna gündelik tutarı %50 zamlı olarak hesaplanacaktır.
  
4) Birden fazla ülkeyi kapsayan seyahatlerde, her ülke için ilgili olduğu gündelik tutarı kalış süresiyle orantılı olarak dikkate alınmalıdır.
  
5) Yurt dışında yatacak yer için ödenen ve belgelendirilen giderlerin, vergiden istisna edilen gündelik tutarlarının % 40’ını aşması halinde, aşan kısmın % 70’inin ayrıca vergiden istisna edilerek ödenmesi mümkündür. Ancak ek olarak ödenecek bu tutar, vergiden istisna gündelik tutarının; aylık seviyesi 1.036,01 YTL’nı aşanlar için % 100’ünden, diğerleri için %70’inden fazla olamaz.
   
6) Gündelik verilen personelin yurt içi ve yurt dışı seyahati ile ilgili yemek ve konaklama giderleri ayrıca belge karşılığında kendisine ödeniyor ve bu belgeler gider veya maliyet olarak dikkate alınıyorsa, ödenen gündelik tutarının tamamının brütleştirilerek ücret olarak vergilendirilmesi gerekir.
   
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
   
 
Saygılarımızla,
  
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş