Numara : 24
Tarih : 14.5.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/24
 
  
KONU
 
15 Mayıs 2001’den Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı: 730.700.000.-TL 
 
 
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 4.5.2001 tarihli yazısı ile 15.5.2001 tarihinden itibaren memur maaş aylık katsayısı 20.600 ve taban aylığı katsayısı ise 133.300 olarak belirlenmiştir.
 
Buna göre, 15.5.2001 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı 730.700.000.-TL olarak dikkate alınacaktır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.