Numara : 80
Tarih : 21.6.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/80
 
KONU

1600 cc ve 2000 cc Silindir Hacmini Geçen Binek Otomobillerin ÖTV Oranları Danıştay’ın Yürütmeyi Durdurma Kararı Doğrultusunda 18/6/2004 Tarihinden Geçerli Olarak İndirilmiştir
 
Kamuoyuna da yansıdığı üzere, Danıştay 7. Dairesi Bakanlar Kurulu’nun 14 Ekim 2003 tarihinden geçerli olmak üzere 1600 – 2000 cc arası ve 2000 cc’yi geçen motor silindir hacmine sahip binek otomobillerin ÖTV oranlarında yaptığı artışı yasaya aykırı bularak yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bu kararın temel gerekçesi, aynı Bakanlar Kurulu Kararında 1600 cc’ye kadar motor silindir hacmine sahip binek otomobillerin ÖTV oranındaki artış oranı % 11.11 ile sınırlı tutulurken, diğerlerinin ÖTV oranlarında daha yüksek artışa gidilmesi olarak ifade edilmiştir.
Hatırlanacağı gibi söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında 1600 cc’ye kadar motor silindir hacmine sahip binek otoların ÖTV oranı % 27’den % 30’a (artış % 11.11), 1600 – 2000 cc arasındakilerin % 46’dan % 52’ye (artış oranı %13.4), 2000 cc’yi aşanların ise % 50’den % 75’e (artış oranı % 50) yükseltilmişti.

Danıştay 7. Dairesinin söz konusu kararı 18/6/2004 Cuma itibariyle Maliye Bakanlığına tebliğ edilmiştir. Maliye Bakanlığı kararı bir üst mahkeme olan Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulunda temyiz etmeye hazırlanmakla birlikte, yasa gereği yürütmeyi durdurma kararına uyarak 18/6/2004 tarihinden geçerli olmak üzere 1600 – 2000 cc arası motor silinir hacmine sahip binek otolar ile 2000 cc’yi geçenlerin ÖTV oranlarının Danıştay Kararı çerçevesinde uygulanacağı yönünde yazılı açıklama yapmıştır. Gelirler Genel Müdürlüğünce 19/6/2004 Cumartesi günü Defterdarlıklara gönderilen yazıda Danıştay 7. Dairesinin Kararı hatırlatılarak özel tüketim vergisinin motor silindir hacmi 1600 cc’yi geçmeyen araçlar için % 30, 1600 cc’yi geçen fakat 2000 cc’yi geçmeyen motor hacmine sahip olanlar için % 51.11, motor silindir hacmi 2000 cc’yi geçenler için de % 55.55 oranlarında uygulanması gerektiği bildirilmiştir.
18/6/2004 Tarihinden Önce 1600 – 2000 cc ve 2000 cc’yi Geçen Motor Silindir Hacmine Sahip Araçlar İçin Fazladan Ödenen ÖTV’lerin Durumu
Danıştayın konuya ilişkin yürütmeyi durdurma kararı Maliye Bakanlığına tebliğ tarihi itibariyle hüküm ifade ettiği için 17/6/2004 ve daha önceki tarihlerde ÖTV’ye tabi tutulan 1600 – 2000 cc arası ve 2000 cc’yi geçen motor silindir hacimlerine sahip binek otomobilleri için fazladan ödenen ÖTV’nin iadesi söz konusu değildir.  Ancak ÖTV’si ihtirazi kayıtla beyan edilerek ödenen ve süresinde dava açılan kapsamdaki binek otomobilleri için fazladan ödenen ÖTV’nin Danıştay’ın iptal kararı vermesi halinde iadesi mümkün olabilecektir. Bununla birlikte, bu araçlar için fazladan ödenen ÖTV’nin Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararına bağlı olarak iade edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu durumda olanların iade alabilmek için Danıştay’ın konuya ilişkin nihai iptal kararını beklemeleri gerekmektedir.

Diğer yandan, Danıştay’ın muhtemel iptal kararına dayanarak fazladan ödenen ÖTV’yi geri alanların, söz konusu iptal kararını Maliye Bakanlığının temyiz aşamasında kaldırtması durumunda, iade alınan ÖTV’yi Vergi Usul Kanununun 112/5 maddesi gereği gecikme faiziyle birlikte geri ödemeleri gerekecektir.

18/6/2004 Tarihinde ÖTV’ye Tabi Tutulan Araçların Durumu
ÖTV mükellefiyeti 18/6/2004 tarihi ve sonrası itibariyle doğan araçlar için Gelirler Genel Müdürlüğünün yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda açıkladığı indirilmiş oranlara göre ÖTV ödenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, Danıştay 7. Dairesinin söz konusu yürütmeyi durdurma kararı Maliye Bakanlığına 18/6/2004 Cuma günü akşam saatlerinde tebliğ edildiği için ÖTV mükellefiyeti bu tarihte doğanlar için yüksek oranlara göre ÖTV ödenmiş olması muhtemeldir. Bu durumda, ÖTV’nin fazladan ödenen kısmının iade alınması mümkündür.

Diğer yandan, Maliye Bakanlığının yapacağı itiraz kabul görerek yürütmeyi durdurma kararı iptal edilirse  bu defa aradaki farkın tekrar vergi dairelerine ödenmesi gerekecektir.
 
Yukarıda yer verilen konularla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.