Numara : 39
Tarih : 19.7.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/39


KONU

1 Temmuz 2001 Tarihinden İtibaren Geçerli Kıdem  Tazminatı  Tavanı   807,500,000 TL ve Çocuk Yardımı Tutarı 1,137,500 TL olmuştur.

18 Temmuz 2001 tarih ve  24466 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2001/2718 Sayılı ve 11.07.2001 tarihli Kararnamenin Eki Karar ile memur maaşlarının ödenmesinde kullanılan ve 1 Temmuz 2001 tarihinden itibaren uygulanacak olan aylık katsayı ve taban aylığı katsayısı yeniden belirlenmiştir.  Sözkonusu Karar uyarınca;
 
-  Memur maaş aylık katsayısı 21,650’den 22,750’ye,
-  Taban aylığı katsayısı ise 140,250’den 147,750’ye,
 
çıkarılmıştır.  Bu durumda 1 Temmuz 2001 tarihinden itibaren geçerli olacak Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı tutarları aşağıda belirtildiği üzere değiştirilmiştir.
 
1. Kıdem Tazminatı Tavanı
Devlet memurlarına her hizmet yılı için ödenecek emekli ikramiyesi tutarı; dolayısıyla kıdem tazminatı tavanı gösterge tablosu ile göstergeler toplamının, ilgili katsayılar ile çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır.  Şöyleki; 

Kıdem Aylığı
                    500 *   22,750        
=
11,375,000
Taban Aylığı
                 1,000 * 147,750     
=
147,750,000
Gösterge
( 8,000 + 1,500) *   22,750 * 3
=
648,375,000
 
TOPLAM
 
 
----------------
807,500,000

Buna göre, 01 Temmuz 2001 tarihinde ve bu tarihten sonra bir katsayı veya gösterge artışına kadar kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş akdi sona erenlere herbir hizmet yılı için (ve yıl kesri için kıst esasta) verilebilecek azami kıdem tazminatı tutarı 807,500,000 TL’dir.

2. Çocuk Yardımı 
1 Temmuz 2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere çocuk yardımı tutarı 1,137,500 TL (50 * 22,750) olarak uygulanacaktır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.