Numara : 3
Tarih : 7.2.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/3

KONU

2000 Yılı Finansman Gider Kısıtlaması Oranı (%21,4)

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 70 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (R.G.:07/02/2001;24311) gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2000 yılı kazançları için finansman gider kısıtlaması oranı (GVK Md. 41/8, KVK Md.15/13) %21,4 olarak açıklanmıştır.
 
Bilindiği gibi, dönem sonu stoklarını son giren ilk çıkar (LIFO) yöntemine göre değerleyen veya amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutanların (bankalar, sigorta şirketleri ve finansman kurumları hariç) finansman gider kısıtlaması uygulamaları gerekmektedir. Buna göre, kısıtlama kapsamındakiler 2000 yılında kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurları toplamının %21,4’ünü kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacaklardır.
 
Açıklanan %21,4 oranı, aynı zamanda 2000 yılı son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.
 
Özel hesap dönemine sahip mükellefler geçici vergi uygulamalarında, kendi hesap dönemlerinin başladığı yılın geçici vergi dönemleri için açıklanan finansman gider kısıtlaması oranlarını sırasıyla dikkate alacaklardır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.