Numara : 15
Tarih : 24.4.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/15
 
KONU
 
2000 Yılında İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili KDV İadesinde Alt Sınır: 2.000.000.000  TL
 
 
Bugünkü Resmi Gazete’de (sayı: 24382) yayımlanan 2001/2185 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 2000 yılında indirimli orana tabi işlemlere ilişkin olarak yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerden 2.000.000.000 (iki milyar) lirayı aşan kısmın iade edilmesi kararlaştırılmıştır.
 
Söz konusu iade sınırı Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 maddesine göre belirlenmektedir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için 2000/29, 2000/30 ve 2000/33 nolu vergi sirkülerlerimize bakılabilir.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.