Numara : 66
Tarih : 3.12.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/66

 
KONU
 
2001 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (% 53,2)
 

01.12.2001 tarihli ve 24600 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 301 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile gerek 2001 yılı 4. dönem geçici vergi uygulamasında gerekse 2001 yılı hesap dönemine ilişkin gelir ve kurumlar vergisi hesaplamalarında dikkate alınacak yeniden değerleme oranı %53,2 (elliüçvirgüliki) olarak açıklanmıştır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.