Numara : 63
Tarih : 9.12.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
 NO: 2002/63
 
 
KONU
 
2002 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (% 59,0)
 
 
Maliye Bakanlığınca yayımlanan 310 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (R.G.: 08/12/2002; 24957) 2002 yılının son geçici vergi dönemi ile 2002 yılı hesap dönemine ilişkin gelir ve kurumlar vergisi hesaplamalarında dikkate alınacak yeniden değerleme oranı  % 59,0 (elli dokuz virgül sıfır) olarak açıklanmıştır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş