Numara : 64
Tarih : 28.11.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/64

 
KONU
 
2002 Yılında Kullanılacak Değerli Kağıtların Bedelleri
 

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 19 Seri Nolu Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (R.G.:27/11/2001; 24596) ile değerli kağıt bedelleri 01/01/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.
 
Buna göre, 01/01/2002 tarihinden itibaren uygulanacak değerli kağıt bedelleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi
Bedel (TL)
1. Noter Kağıtları:
 
    a) Noter kağıdı
1.000.000
    b) Beyanname
1.000.000
    c) Protesto, vekaletname, re’sen senet
2.000.000
2. Kira sözleşme kağıtları
2.000.000
3. Pasaportlar
30.000.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
30.000.000
5. Askerlik cüzdanları
500.000
6. Nüfus cüzdanları
1.000.000
7. Aile cüzdanları
10.000.000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 adet)
12.000.000
9. Sürücü belgeleri
12.000.000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
12.000.000
11. Motorlu araç trafik belgesi
12.000.000
12. Motorlu araç tescil belgesi
10.000.000
13. İş makinesi tescil belgesi
10.000.000
14. Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)
600.000

01/01/2002 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.