Numara : 80
Tarih : 31.12.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/80

 
KONU

2002 Yılında Ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları
 

Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu 18 seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile (R.G.: 29/12/2001; 24625) 2002 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi miktarlarındaki artış oranını %75 olarak belirleyen 2001/3397 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği motorlu taşıtlar vergisinin 1/1/2002 tarihinden itibaren aşağıdaki tarifelere göre tahsil edileceğini açıklamıştır.
 
Otomobil, Kaptıkaçtı, Panel ve Arazi Taşıtlarının Motorlu Taşıtlar Vergisi
 
(I) SAYILI TARİFE 

 
Taşıtların Net Ağırlığı
Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler
1-6 yaş
TL.
7-15 yaş
TL.
16 ve daha yukarı yaş TL.
950 kg ve daha aşağı
111.860.000
55.790.000
12.020.000
951-1200 kg’a kadar
170.240.000
84.770.000
19.160.000
1201-1600 kg’a kadar
283.060.000
141.260.000
34.170.000
1601-1800 kg’a kadar
568.450.000
283.060.000
70.280.000
1801 kg ve daha yukarı
1.138.810.000
568.450.000
141.260.000

Bu hadler, I inci derece lüks otomobiller için 3 kat, II nci derece lüks otomobiller için 2 kat ve III üncü derece lüks otomobiller için 1,5 kat olarak uygulanacaktır.
 
Lüks uygulaması, 11 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
 
(I) Sayılı Tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(II) SAYILI TARİFE
 

 
Taşıtların cinsleri ve istiap hadleri
Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler
1-6 yaş
TL.
7-15 yaş
TL.
16 ve daha
 yukarı yaş TL.
MİNİBÜS
126.910.000
94.010.000
41.420.000
 
OTOBÜS VE
BENZERLERİ
(oturma yeri)
25 kişiye kadar
319.480.000
190.450.000
84.770.000
26-35 kişiye kadar
383.020.000
319.480.000
126.910.000
36-45 kişiye kadar
426.660.000
383.020.000
170.240.000
46 kişi ve daha yukarı
512.380.000
426.660.000
255.710.000
 
 
 
KAMYONET,
KAMYON,ÇEKİCİ
VE BENZERLERİ
(istiap haddi)
1.500 kg’a kadar
126.910.000
94.010.000
41.420.000
1.501-3.500 kg’a kadar
319.480.000
190.450.000
84.770.000
3.501-5.000 kg’a kadar
383.020.000
319.480.000
126.910.000
5.001-10.000 kg’a kadar
426.660.000
383.020.000
170.240.000
10.001-20.000 kg’a kadar
512.380.000
426.660.000
255.710.000
20.001 kg ve daha yukarı
639.380.000
533.750.000
283.060.000

Özel Amaçla Kulanılan Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Teknelerin Motorlu Taşıtlar  Vergisi
 
(III) SAYILI TARİFE 

 
Taşıtların cinsleri ve motor gücü (BG)
Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi (BG) için ödenecek vergi miktarı
 
 
 
1-3 yaş
TL.
 
4-5 yaş
TL.
 
6-15 yaş
TL.
16 ve daha yukarı yaş
TL.
YAT, KOTRA
VE HER
TÜRLÜ
MOTORLU
ÖZEL TEKNELER
10- 20 BG’ne kadar
6.314.000
4.865.000
2.639.000
1.202.000
21-50  BG’ne kadar
9.049.000
7.028.000
4.142.000
1.916.000
51-100 BG’ne kadar
11.186.000
8.477.000
5.579.000
2.639.000
101-150 BG’ne kadar
14.126.000
10.463.000
7.028.000
3.417.000
151 BG ve daha yukarısı için
20.494.000
15.575.000
9.763.000
4.865.000

Uçak ve Helikopterlerin (Türk Kuşu, Türk Hava Kurumuna Ait Olanlar Hariç) Motorlu Taşıtlar Vergisi

(IV) SAYILI TARİFE
 

 
Taşıtların azami kalkış ağırlığı
Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler
 
1-3 yaş
TL.
 
4-5 yaş
TL.
 
6-10 yaş
TL.
11 ve daha yukarı yaş TL.
 
 
 
 
UÇAK
VE
HELİKOPTER
1.150 kg’a kadar
697.630.000
581.260.000
464.900.000
348.320.000
1.151 – 1.800 kg’a kadar
929.860.000
814.150.000
581.260.000
464.900.000
1.801-3.000 kg’a kadar
1.162.570.000
1.046.230.000
929.860.000
814.150.000
3.001 – 5.000 kg’a kadar
1.860.490.000
1.628.440.000
1.395.570.000
1.162.570.000
5.001-10.000 kg’a kadar
2.326.390.000
2.093.400.000
1.860.490.000
1.628.440.000
10.001-20.000 kg’a kadar
3.489.920.000
3.257.030.000
3.024.030.000
2.791.300.000
20.001 kg ve daha yukarı
5.816.350.000
5.234.840.000
4.652.810.000
4.071.300.000

Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.