Numara : 77
Tarih : 28.12.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/77

 
KONU

2002 Yılında Ödenecek Özel İşlem Vergisi Tutarları
 

Bugünkü tarihli Resmi Gazete’de (Sayı: 24624) yayımlanan 2001/3439 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4481 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca alınmakta olan Özel İşlem Vergisi tutarları 1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
 
2002 Yılında Ödenecek Özel İşlem Vergisi Tutarları 

Vergi daireleri ve belediyelere verilen beyannameler ile Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen sigorta prim bildirgeleri
 
 
 4.000.000 TL
Gümrük idarelerine verilen beyannameler
 10.000.000 TL
Spor Toto, Spor Loto, Sayısal Loto oyunlarında her bir kolon için
 
 60.000 TL
At yarışlarında oynanan her bir bilet için
120.000 TL
Silah taşıma ve bulundurma vesikalarından
120.000.000 TL
Kara avcılığı ruhsat tezkerelerinden
60.000.000 TL
Hava yolu ile iç hat yolcu taşımacılığında düzenlenen:
 
- Her bir bilet için
 4.500.000 TL
- Dönüşlü biletler için
 9.000.000 TL
Tapu işlemlerinde harç mükellefiyeti doğuran her bir işlemin taraflarından
 
15.000.000  TL

NOT: 2001/75 Sayılı Sirkülerimizde, 2002 yılı için geçerli GMSİ istisnası sehven 950.000.000.000 TL olarak yazılmıştır. Doğrusu 950.000.000 (dokuzyüzellimilyon) TL olacaktır. Düzeltir, özür dileriz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.