Numara : 57
Tarih : 4.9.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2002/57
 
KONU

2003 Yılı Emlak Vergisine Esas Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri

 
Bugünkü tarihli Resmi Gazete’de (Sayı: 24866) Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından birlikte yayımlanan 34 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, emlak vergisine esas olmak üzere 2003 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ilan edilmiştir.
 
Buna göre, Emlak Vergisi Kanunun 33 üncü maddesine (8 numaralı fıkra hariç) göre 2003 yılında emlak vergisi mükellefiyeti tesis olunacak hallerde binaların vergi değerinin hesaplanmasında, 34 Seri Nolu Tebliğ ile ilan edilen bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri esas alınacaktır.
 
Bilindiği gibi, binalara ait vergi değerinin hesabında, binaya isabet eden arsa payının, aynı Kanunun 29/(a) maddesine göre belirlenen asgari birim değerinin de dikkate alınması gerekmektedir. 2003 yılında tesis edilecek bina vergisi mükellefiyetlerinde vergi değerinin hesabında asgari arsa birim değerleri, 2002 yılı için takdir edilen birim değerler, bu yılın yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılmak (Bakanlar Kurulu aksine bir belirleme yapmadığı takdirde) suretiyle dikkate alınacaktır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.