Numara : 17
Tarih : 19.1.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/17
 
KONU

2003 Yılı Finansman Gider Kısıtlaması Oranı Açıklandı: (% 14,9)

 
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 3 sayılı Kurumlar Vergisi Sirkülerinde gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2003 yılı kazançları için finansman gider kısıtlaması oranı (GVK Md. 41/8, KVK Md.15/13) % 14,9 olarak açıklanmıştır.

Buna göre, kısıtlama kapsamındakiler 2003 yılı hesap döneminde kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurları toplamının % 14,9’unu kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacaklardır.

Bu oran aynı zamanda, Ekim–Aralık 2003 Dördüncü Geçici Vergi Dönemi oniki aylık kazançları için de uygulanacaktır.
Özel hesap dönemine sahip mükellefler geçici vergi uygulamalarında, kendi hesap dönemlerinin başladığı yılın geçici vergi dönemleri için açıklanan finansman gider kısıtlaması oranlarını sırasıyla dikkate alacaklardır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.