Numara : 84
Tarih : 1.7.2004
 VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/84
 
KONU

2003 Yılı Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formunun (Form B) 20 Temmuz 2004 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekmektedir
 
Gelirler Genel Müdürlüğü yayımlamış olduğu 5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde, katma değer vergisi beyannamesi vermek yükümlülüğünde olan ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2003 yılındaki faaliyetleriyle ilgili “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form B)” nun Haziran 2004 ayı katma değer vergisi beyannamesi ile birlikte 20 Temmuz 2004 akşamına kadar KDV bakımından bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi gerektiğini hatırlatmıştır.

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar vergisi mükellefleri söz konusu bildirim formunu kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği aya ilişkin KDV beyannamesi ile birlikte ilgili ayın 20’nci günü akşamına kadar vereceklerdir.
5 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
 
“VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /5

Konusu
: Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form B)
Tarihi
25.06.2004
Sayısı
: VUK-5/2004-3/ Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form B)-1
İlgili olduğu maddeler
Vergi Usul Kanunu Madde 149, Mükerrer Madde 257
 
Bilindiği üzere, 318 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “Serbest Meslek Kazanç Defteri veya İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Defter Kayıtlarına Esas Teşkil Eden Belgelerine İlişkin Bildirim Formu (Form C)”, 329 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de “Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İçin Yıllık Faaliyet Bildirim Formu (Form A)” düzenleme ve verilme zorunluluğu kaldırılmıştır.
256 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formunun (Form B)” katma değer vergisi beyannamesi vermek yükümlülüğünde olan ve bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından verilmesine 285 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca devam edilecektir.
 
Bu çerçevede, 2003 faaliyet dönemi ve müteakip faaliyet dönemlerine ilişkin düzenlenecek bildirim formu;
- Gelir ve kurumular vergisi mükellefleri tarafından Haziran ayı katma değer vergisi beyannamesi ile birlikte Temmuz ayının 20’nci günü akşamına kadar,
- Kendisine özel hesap dönemi tayin olunan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği aya ilişkin katma değer vergisi beyannamesi ile birlikte ilgili ayın 20’nci günü akşamına kadar,
katma değer vergisi bakımından bağlı bulunulan vergi dairesine verilecektir.
Diğer taraftan söz konusu bildirim formlarının (Form B) arka sayfalarının sol üst köşesi mükellef, sağ üst köşesi varsa mükellefin 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış serbest muhasebecisi, serbest muhasebeci mali müşaviri veya yeminli mali müşaviri tarafından tarihlenmek ve kaşelenmek suretiyle müştereken imzalanacaktır.
Duyurulur.
Osman ARIOĞLU
Bakan a.
Gelirler Genel Müdürü”
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.