Numara : 84
Tarih : 28.10.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/84

KONU
 
2003 Yılı Üçüncü Üç Aylık Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı
 

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 324 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (R.G.: 28/10/2003; 25273) 2003 yılının üçüncü üç aylık geçici vergi dönemine ilişkin gelir ve kurumlar vergisi hesaplarında dikkate alınacak yeniden değerleme oranı % 23,7 (yüzde yirmiüç virgül yedi olarak açıklanmıştır.

Saygılarımızla,

DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.