Numara : 91
Tarih : 4.12.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/91
 
KONU
 
2003 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (%  28,5)
 
 
Maliye Bakanlığınca yayımlanan 325 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (R.G.: 04/12/2003; 25306) 2003 yılının son geçici vergi dönemi ile 2003 yılı hesap dönemine ilişkin gelir ve kurumlar vergisi hesaplarında dikkate alınacak yeniden değerleme oranı % 28,5 (yüzde yirmisekiz virgül beş) olarak açıklanmıştır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.