Numara : 69
Tarih : 31.12.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
 NO: 2002/69
 
 
KONU
 
2003 Yılında Ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları
 

Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu 19 seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile (R.G.: 28/12/2002; 24977) 2003 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi miktarlarındaki artış oranı, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3946 sayılı kanununun 35 inci maddesi ile değiştirilen 10 uncu maddesi ile, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. 2002 yılı için uygulanmakta olan miktarlar 2002 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranında (%59) artırılmıştır.
 
Buna göre 1/1/2003 tarihinden itibaren uygulanacak miktarlar aşağıdaki tabloda yer aldığı
gibidir.
Otomobil, Kaptıkaçtı, Panel ve Arazi Taşıtlarının Motorlu Taşıtlar Vergisi
 
(I) SAYILI TARİFE
 
 
Taşıtların Net Ağırlığı
Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler
1-6 yaş
TL.
7-15 yaş
TL.
16 ve daha yukarı yaş TL.
950 kg ve daha aşağı
177.850.000
88.700.000
19.110.000
951-1200 kg’a kadar
270.680.000
134.780.000
30.460.000
1201-1600 kg’a kadar
450.060.000
224.600.000
54.330.000
1601-1800 kg’a kadar
903.830.000
450.060.000
111.740.000
1801 kg ve daha yukarı
1.810.700.000
903.830.000
224.600.000
 
Bu hadler, I inci derece lüks otomobiller için 3 kat, II nci derece lüks otomobiller için 2 kat ve III üncü derece lüks otomobiller için 1,5 kat olarak uygulanacaktır.
 
Lüks uygulaması, 11 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
 
(I) Sayılı Tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(II) SAYILI TARİFE
 
 
 
Taşıtların cinsleri ve istiap hadleri
Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler
 
1-6 yaş
TL.
 
7-15 yaş
TL.
16 ve daha
 yukarı yaş TL.
MİNİBÜS
201.780.000
149.470.000
65.850.000
 
OTOBÜS VE
BENZERLERİ
(oturma yeri)
25 kişiye kadar
507.970.000
302.810.000
134.780.000
26-35 kişiye kadar
609.000.000
507.970.000
201.780.000
36-45 kişiye kadar
678.380.000
609.000.000
270.680.000
46 kişi ve daha yukarı
814.680.000
678.380.000
406.570.000
 
 
 
KAMYONET,
KAMYON,ÇEKİCİ
VE BENZERLERİ
(istiap haddi)
1.500 kg’a kadar
201.780.000
149.470.000
65.850.000
1.501-3.500 kg’a kadar
507.970.000
302.810.000
134.780.000
3.501-5.000 kg’a kadar
609.000.000
507.970.000
201.780.000
5.001-10.000 kg’a kadar
678.380.000
609.000.000
270.680.000
10.001-20.000 kg’a kadar
814.680.000
678.380.000
406.570.000
20.001 kg ve daha yukarı
1.016.610.000
848.660.000
450.060.000
              
Özel Amaçla Kulanılan Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Teknelerin Motorlu           Taşıtlar  Vergisi
 
(III) SAYILI TARİFE
 
Taşıtların cinsleri ve motor gücü (BG)
Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi (BG) için ödenecek vergi miktarı
 
 
 
1-3 yaş
TL.
 
4-5 yaş
TL.
 
6-15 yaş
TL.
16 ve daha yukarı yaş
TL.
YAT, KOTRA
VE HER
TÜRLÜ
MOTORLU
ÖZEL TEKNELER
10- 20 BG’ne kadar
10.039.000
7.735.000
4.196.000
1.911.000
21-50  BG’ne kadar
14.387.000
11.174.000
6.585.000
3.046.000
51-100 BG’ne kadar
17.785.000
13.478.000
8.870.000
4.196.000
101-150 BG’ne kadar
22.460.000
16.636.000
11.174.000
5.433.000
151 BG ve daha
yukarısı için
32.585.000
24.764.000
15.523.000
7.735.000
 
Uçak ve Helikopterlerin (Türk Kuşu, Türk Hava Kurumuna Ait Olanlar Hariç) Motorlu Taşıtlar Vergisi
 
(IV) SAYILI TARİFE
 
 
 
Taşıtların azami kalkış ağırlığı
Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler
 
1-3 yaş
TL.
 
4-5 yaş
TL.
 
6-10 yaş
TL.
11 ve daha yukarı yaş
TL.
 
 
 
 
UÇAK
VE
HELİKOPTER
1.150 kg’a kadar
1.109.230.000
924.200.000
739.190.000
553.820.000
1.151 – 1.800 kg’a kadar
1.478.470.000
1.294.490.000
924.200.000
739.190.000
1.801-3.000 kg’a kadar
1.848.480.000
1.663.500.000
1.478.470.000
1.294.490.000
3.001 – 5.000 kg’a kadar
2.958.170.000
2.589.210.000
2.218.950.000
1.848.480.000
5.001-10.000 kg’a kadar
3.698.960.000
3.328.500.000
2.958.170.000
2.589.210.000
10.001-20.000 kg’a kadar
5.548.970.000
5.178.670.000
4.808.200.000
4.438.160.000
20.001 kg ve daha yukarı
9.247.990.000
8.323.390.000
7.397.960.000
6.473.360.000
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.