Numara : 15
Tarih : 4.3.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/15
 

KONU
 
2004 Yılı Gelirlerinin Beyanından Başlamak Üzere Performans Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırılmıştır
 

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü yayımlamış olduğu 16 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 329 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği gereği, gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile birlikte Performans Derecelendirme Bildirimi verilmesi zorunluluğunu 2004 yılı gelirlerinin beyanından başlamak üzere kaldırmıştır.

Buna göre, 2004 yılı gelirlerinin beyanından itibaren başlamak üzere; düzenlenecek Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile Kurumlar Vergisi Beyannamesinde (e-beyanname dahil) mükellefler tarafından doldurulmak üzere, “Performans Verileri” bölümüne yer verilmiş olduğundan, 329 Sıra No.lu Tebliğ ekinde yer alan bildirimin doldurulmasına ve vergi dairesine verilmesine gerek bulunmamaktadır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.