Numara : 92
Tarih : 12.12.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/92
 
KONU
 
2004 Yılı Vergi Usul Kanunu Düzenlemeleri (Çeşitli Had ve Miktarlar)
 
 
Bugünkü tarihli Resmi Gazete’de (Sayı: 25314) yayımlanan 326 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Kanunun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, Mükerrer 355 ve 356 ncı maddelerinde yer alıp 2003 yılında uygulanan miktarların 2003 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranında (%28,5) artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2004 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar açıklanmıştır.
 
Söz konusu miktarlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 
VUK Md.
Konu
1/1/2004’den geçerli tutar (TL)
104
İstanbul belediye sınırları dışındaki diğer illerde yapılacak ilan yoluyla tebliğ sınırı
24.000.000.000
Mük. 115
Tahakkuktan vazgeçme
12.000.000
177
Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1) 80.000.000.000 ve 109.000.000.000
2)  44.000.000.000
3)  80.000.000.000
232
Fatura kullanma mecburiyeti
440.000.000
252
Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç
 
1.280.000
313
Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar (amortisman ayırma sınırı)
 
440.000.000
343
En az ceza haddi
5.000.000  ve 10.700.000
352/I
Birinci derece usulsüzlük cezası (Kanuna bağlı cetvelde yer alanlar)
1)   60.000.000
2)   38.000.000
3)   19.000.000
4)     9.800.000
5)     5.000.000
6)     2.500.000
352/II
İkinci Derece Usulsüzlük cezası (Kanuna bağlı cetvelde yer alanlar)
1)   35.000.000
2)   19.000.000
3)     9.800.000
4)     5.000.000
5)     2.500.000
6)     1.380.000
353
Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması (Özel usulsüzlük cezası Bent numaralarına göre)
1) 107.000.000 (her bir belge için) ve 50.000.000.000 (yıllık üst sınır)
2) 107.000.000, 5.000.000.000 ve 50.000.000.000
4) 107.000.000
5) 190.000.000, 380.000.000 ve 770.000.000
6) 2.500.000.000
7) 128.000.000
8) 380.000.000
9) 500.000.000
10) 380.000.000
355
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza (Bent numaralarına göre)
1) 1.070.000.000
2) 500.000.000
3) 250.000.000
356
Diğer usulsüzlük cezaları (Bent numaralarına göre)
1) 107.000 ve 5.000.000
3) 500.000
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
  
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.