Numara : 95
Tarih : 24.12.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/95
 
KONU
 
2004 Yılında Kullanılacak Değerli Kağıtların Bedelleri
 
 
Maliye Bakanlığınca yayımlanan 21 Seri Nolu Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (R.G.:22/12/2003; 25324(M)) ile değerli kağıt bedelleri 01/01/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.
 
Buna göre, 01/01/2004 tarihinden itibaren uygulanacak değerli kağıt bedelleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
 
Değerli Kağıdın Cinsi
Bedel (TL)
1. Noter Kağıtları:
 
    a) Noter kağıdı
2.000.000
    b) Beyanname
2.000.000
    c) Protesto, vekaletname, re’sen senet
4.000.000
2. Kira sözleşme kağıtları
4.000.000
3. Pasaportlar
60.000.000
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
60.000.000
5. Askerlik cüzdanları
500.000
6. Nüfus cüzdanları
2.000.000
7. Aile cüzdanları
20.000.000
8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 adet)
24.000.000
9. Sürücü belgeleri
24.000.000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
24.000.000
11. Motorlu araç trafik belgesi
24.000.000
12. Motorlu araç tescil belgesi
20.000.000
13. İş makinesi tescil belgesi
20.000.000
14. Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)
1.500.000
 
01/01/2004 tarihinden önce saymanlıklar ve bayilerden eski bedeli üzerinden satın alınan ve bu tarihten sonra kullanılacak olan kira sözleşme kağıtları ve bonolar, bu kağıtlar üzerine eski ve yeni bedelleri arasındaki bedel farkı kadar damga pulu yapıştırılması suretiyle kullanılacaktır.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.