Numara : 2
Tarih : 4.1.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/2
 
KONU

2005 Yılında Kullanılacak Değerli Kağıtların Bedelleri

 
Maliye Bakanlığınca yayımlanan 22 Seri Nolu Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği ile değerli kağıt bedelleri 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.
 
Buna göre, 01/01/2005 tarihinden itibaren uygulanacak değerli kağıt bedelleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (5281 sayılı Kanun ile kira sözleşme kağıtları, askerlik cüzdanları ve bonolar (emre muharrer senetler) değerli kağıt olmaktan çıkarılmıştır).
 
Değerli Kağıdın Cinsi
Bedel (YTL)
1. Noter Kağıtları:
 
    a) Noter kağıdı
2,20
    b) Beyanname
2,20
    c) Protesto, vekaletname, re’sen senet
4,40
3. Pasaportlar
66,00
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
66,00
6. Nüfus cüzdanları
2,20
7. Aile cüzdanları
22,00
9. Sürücü belgeleri
27,00
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
27,00
11. Motorlu araç trafik belgesi
27,00
12. Motorlu araç tescil belgesi
22,00
13. İş makinesi tescil belgesi
22,00
14. Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)
1,50
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.