Numara : 4
Tarih : 4.1.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/4
 
KONU
 
2005 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret Tutarları
 
 
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Resmi Gazetede yayımlanan (30/12/2004; 25686) 28/12/2004 tarihli ve 2004/2 sayılı Kararı ile milli seviyede tek asgari ücret tespit edilerek, asgari ücretin 01/01/2005 - 31/12/2005 tarihleri arasında aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.
- 16 yaşını doldurmuş işçiler için günlük 16,29 YTL, aylık 488,70 YTL,
- 16 yaşını doldurmamış işçiler için günlük 13,86 YTL, aylık 415,80 YTL.
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesine göre bu Kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret, üst sınırı ise asgari ücretin 6,5 katıdır.
Buna göre 01/01/2005 - 31/12/2005 tarihleri arasında SSK primine, işsizlik sigortası primine ve sosyal güvenlik destek primine esas aylık tavan ücret 3.176,70 (günlük 105,89) YTL, taban ücret 488,70 (günlük 16,29) YTL’dir.
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.