Numara : 10
Tarih : 11.2.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/10
 
KONU
 
2005 Yılında Verilecek Vergi Beyannamelerinin Gelirler Genel Müdürlüğünün İnternet Sayfasından Excel Ortamında İndirilerek Düzenlenmesi Mümkündür
 
 
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 2004/14 Seri Nolu Uygulama İç Genelgesinde 2005 yılında verilecek vergi beyannamelerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak aşağıdaki esaslara yer verilmiştir.
2005 yılında kullanılacak beyannameler YTL’ye uyumlu olarak Maliye Bakanlığınca yeniden düzenlenmiş olup baskı ve dağıtım işlemleri devam etmektedir. Bu nedenle, kural olarak Ocak 2005 ayından başlayarak mükelleflerce yeni beyannamelerin kullanılması gerekmektedir. Bununla birlikte, geçiş süreci dikkate alınarak, önceden bastırılmış olan beyannamelerin verilmesi halinde vergi dairelerince bu beyannameler de kabul edilecektir. Eski beyanname kullanıldığı durumda beyanname yine YTL cinsinden düzenlenecektir. Ancak eski beyannamelerin TL olarak düzenlendiğinin anlaşılması halinde, vergi dairesince tahakkuk fişinin düzenlenmesi sırasında YTL’ye dönüşüm işlemi yapılacaktır.

2005 Ocak ayından başlayarak kullanılacak olan beyannamelerin Excel formatındaki örnekleri Gelir Genel Müdürlüğünün www.gelirler.gov.tr adresinde yer almaktadır. Dileyen mükellefler; beyannamelerini 340 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca elektronik ortamda verebilecekleri gibi Excel formatında sunulan beyanname programlarını bilgisayarlarına indirmek suretiyle yine bilgisayar ortamında ya da elle düzenledikten sonra kağıt ortamında vergi dairelerine verebileceklerdir.

Gelirler Genel Müdürlüğünün www.gelirler.gov.tr adresinde bulunan beyannameler şunlardır:
-Muhtasar Beyanname,
-Katma Değer Vergisi Beyannameleri,
-Özel Tüketim Vergisi Beyannameleri
-Geçici Vergi Beyannamesi,
-Damga Vergisi Beyannamesi,
-Hizmet Vergisi Beyannamesi (Banka Muameleleri Vergisi),
-Hizmet Vergisi Beyannamesi (Sigorta Muameleleri Vergisi),
-Özel İletişim Vergisi Beyannamesi,
-Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi,
-Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (Beyana tabi geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olanlar için).
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.