Numara : 59
Tarih : 6.9.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/59
 
KONU

2006 Yılı Emlak Vergisine Esas Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri

 
Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından birlikte yayımlanan (R.G: 03/09/2005; 25925) 46 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, emlak vergisine esas olmak üzere 2006 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ilan edilmiştir.
Buna göre, Emlak Vergisi Kanunun 33 üncü maddesine (8 numaralı fıkra hariç) göre 2006 yılında emlak vergisi mükellefiyeti tesis olunacak hallerde binaların vergi değerinin hesaplanmasında, 46 Seri Nolu Tebliğ ile ilan edilen bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri esas alınacaktır.
Bilindiği gibi, binalara ait vergi değerinin hesabında, binaya isabet eden arsa payının, aynı Kanunun 29/(a) maddesine göre belirlenen asgari birim değerinin de dikkate alınması gerekmektedir. 2006 yılında tesis edilecek bina vergisi mükellefiyetlerinde vergi değerinin hesabında asgari arsa birim değerleri, 2002 yılı için takdir edilen birim değerler, izleyen yılların yeniden değerleme oranlarının yarısı kadar artırılmak (Bakanlar Kurulu aksine bir belirleme yapmadığı takdirde) suretiyle dikkate alınacaktır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.