Numara : 44
Tarih : 7.7.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/44

 
KONU
 
2006 Yılı II. Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Uygulanmayacak  
 
 
 
Bilindiği üzere, 5479 sayılı kanun ile yapılan değişiklik ile, “ fiyat endeksi”,  Türkiye İstatistik Kurumunca Türkiye geneli için hesaplanan Üretici Fiyatları Genel Endeksi (ÜFE) olarak yeniden tanımlanmıştır.Bu kapsamda, vergi kanunlarında   yer alan "toptan eşya fiyatları genel endeksi" ibaresinin "üretici fiyatları genel endeksi" ve " TEFE " ibaresinin de  " ÜFE " olarak uygulanması hüküm altına alınmıştır.
 
Türkiye İstatistik Kurumu 2003/Ocak döneminden başlamak üzere “ÜFE” değerlerini aşağıdaki şekilde açıklamıştır.
 
2006 Haziran ÜFE : 136.58
 
2005 Haziran ÜFE : 121.38
 
2003 Haziran ÜFE :   98.80
 
213 sayılı VUK’nun Mükerrer 298. maddesinde belirtilen şartlara göre “Kazançlarını bilanço bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10'dan fazla olması halinde malî tablolarını enflasyon düzeltmesine tâbi tutarlar. Enflasyon düzeltmesi uygulaması, her iki şartın birlikte gerçekleşmemesi halinde sona erer.
 
Kapsama giren mükellefler, geçici vergi dönemlerinin sonu itibarıyla malî tabloları düzenlemek ve enflasyon düzeltmesi yapmak zorundadırlar. Geçici vergi dönemlerinde yukarıda belirtilen oranların tespitinde, son üç hesap dönemi yerine üçer aylık dönemlerin son ayı dahil önceki otuz altı ay ve içinde bulunulan hesap dönemi yerine son on iki ay dikkate alınır. Bir hesap dönemi içindeki geçici vergi dönemlerinin herhangi birinde düzeltme yapılması halinde takip eden geçici vergi dönemlerinde ve içinde bulunulan hesap dönemi sonunda da düzeltme yapılır. ”
 
Söz konusu madde hükümlerinde belirtilen şartlar aşağıdaki yapılan hesaplamalara göre oluşmamıştır.
 
·        son 36 aylık enflasyon artışı (136,58/98,80=) % 38,23
 
·        son 12 aylık enflasyon artışı (136,58/121,38=)% 12,52
 
Buna göre, 2006 yılı II. geçici vergi dönemi için enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.