Numara : 55
Tarih : 24.7.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/55

 

KONU
      2006 Yılı İkinci  Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (% 2,15)

 
Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 2 Sıra Numaralı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde 2006 yılının ikinci üç aylık geçici vergi dönemine ilişkin gelir ve kurumlar vergisi hesaplarında dikkate alınacak yeniden değerleme oranı % 2,15 (yüzde iki virgül on beş) olarak açıklanmıştır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.