Numara : 82
Tarih : 10.10.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/82

 
KONU
 
2006 Yılı Üçüncü  Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (% 5,55)
 
 
Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 4 Sıra Numaralı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde 2006 yılının üçüncü üç aylık geçici vergi dönemine ilişkin gelir ve kurumlar vergisi hesaplarında dikkate alınacak yeniden değerleme oranı % 5,55 (yüzde beş virgül elli beş) olarak açıklanmıştır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.