Numara : 81
Tarih : 21.12.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/81
 
KONU

2006 Yılında Kullanılacak Değerli Kağıtların Bedelleri

 
Maliye Bakanlığınca yayımlanan 23 Seri Nolu Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (R.G.: 17/12/2005; 26026) ile değerli kağıt bedelleri 01/01/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.
 
Aşağıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01.01.2006 tarihinden itibaren saymanlıklar, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından tabloda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.
 
Saymanlıklarda, yetkili memurluklarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
 
Buna göre, 01/01/2006 tarihinden itibaren uygulanacak değerli kağıt bedelleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir
 
Değerli Kağıdın Cinsi
Bedel (YTL)
1. Noter Kağıtları:
 
    a) Noter kağıdı
2,50
    b) Beyanname
2,50
    c) Protesto, vekaletname, re’sen senet
5,00
3. Pasaportlar
70,00
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
70,00
6. Nüfus cüzdanları
2,50
7. Aile cüzdanları
24,00
9. Sürücü belgeleri
30,00
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
30,00
11. Motorlu araç trafik belgesi
30,00
12. Motorlu araç tescil belgesi
24,00
13. İş makinesi tescil belgesi
24,00
14. Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)
1,60
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.