Numara : 89
Tarih : 26.12.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/89
 
KONU

2006 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret Tutarları  

 
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Resmi Gazetede yayımlanan (23/12/2005; 26032) 21/12/2005 tarihli ve 2005/1 sayılı Kararı ile milli seviyede tek asgari ücret tespit edilerek, asgari ücretin 01/01/2006 - 31/12/2006 tarihleri arasında aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.
 
- 16 yaşını doldurmuş işçiler için günlük 17,70 YTL, aylık 531,00 YTL,
- 16 yaşını doldurmamış işçiler için günlük 15,00 YTL, aylık 450,00 YTL.
 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesine göre bu Kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret, üst sınırı ise asgari ücretin 6,5 katıdır.
 
Buna göre 01/01/2006 - 31/12/2006 tarihleri arasında SSK primine, işsizlik sigortası primine ve sosyal güvenlik destek primine esas aylık tavan ücret 3.451,50 (günlük 115,05) YTL, taban ücret 531,00 (günlük 17,70) YTL’dir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.