Numara : 11
Tarih : 27.2.2007
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2007/11

 
KONU
2006 dönemine ilişkin Ba ve Bs Formlarının Verilme Süresi 02 Nisan 2007 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımlanan 25 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu sirküleri ile 2006 dönemine ait Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim) ve Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim) Formlarının verilme süresi 02 Nisan 2007 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
362 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “2.1. Bildirimleri Elektronik Ortamda Vermesi Gereken Mükellefler”  başlıklı bölümünde; Mal Müdürlüklerine bağlı olan mükellefler hariç olmak üzere, bildirimlerini elektronik ortamda vermek zorunda olmayan mükelleflerin, istemeleri halinde bildirimlerini elektronik ortamda verebileceği belirtilmiştir.
 
Genel Tebliğin “2.3. Bildirimleri Kağıt Ortamında Vermesi Gereken Mükellefler” başlıklı bölümünde; Bilanço esasına göre defter tutmakla birlikte, ilgili yıla ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olmayan mükellefler ile Mal Müdürlüklerine bağlı olan mükelleflerin, bildirim formlarını, bağlı bulundukları vergi dairesi veya Mal Müdürlüklerine kağıt ortamında vermek zorunda oldukları belirtilmiştir.
 
İki bölümün birlikte değerlendirilmesinden, Mal Müdürlüklerine bağlı olmayan ve gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olmayan mükellefler, istemeleri durumunda bildirimlerini elektronik ortamda verebileceklerdir, fakat elektronik ortamda bildirimde bulunmak istememeleri durumunda, bildirimlerini kağıt ortamda vermek zorundadırlar. Mal Müdürlüklerine bağlı olan mükellefler ise bildirimlerini kağıt ortamda vereceklerdir.
   
Yukarıda yer verilen konu ile ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş