Numara : 74
Tarih : 21.8.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/74

 
KONU
2007 Yılı Emlak Vergisine Esas Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri
 
Bugünkü Resmi Gazetede (Sayı : 26266) Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından birlikte yayımlanan 48 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, emlak vergisine esas olmak üzere 2007 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ilan edilmiştir.
 
Buna göre, Emlak Vergisi Kanunun 33 üncü maddesine (8 numaralı fıkra hariç) göre 2007 yılında emlak vergisi mükellefiyeti tesis olunacak hallerde binaların vergi değerinin hesaplanmasında, 48 Seri Nolu Tebliğ ile ilan edilen bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri esas alınacaktır.
 
Bilindiği gibi, binalara ait vergi değerinin hesabında, binaya isabet eden arsa payının, aynı Kanunun 29/(a) maddesine göre belirlenen asgari birim değerinin de dikkate alınması gerekmektedir. 2007 yılında tesis edilecek bina vergisi mükellefiyetlerinde vergi değerinin hesabında asgari arsa birim değerleri, 2005 yılı için takdir edilen birim değerler, izleyen yılların yeniden değerleme oranlarının yarısı kadar artırılmak (Bakanlar Kurulu aksine bir belirleme yapmadığı takdirde) suretiyle dikkate alınacaktır.
 
Yukarıda yer verilen konu ile ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

İlgili Dokümanlar