Numara : 109
Tarih : 21.12.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/109

 
KONU
2007 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri ve Kasko Sigortası Değeri Uygulaması
 
 
Bugünkü Resmi Gazetede (S: 26382) yayımlanmış olan 28 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 2007 takvim yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri belirlenmiş olup kasko sigortası değeri uygulaması hakkında açıklamalar yapılmıştır.
 
1.        Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 
1/1/2007 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir :
 
(I)                SAYILI TARİFE
 
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
 
Motor Silindir Hacmi (cm3)
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1 – 3  yaş
4 –  6 yaş
7 – 11 yaş
12 – 15 yaş
16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm3 ve aşağısı
328,00
229,00
130,00
98,00
38,00
1301 - 1600 cm3 e kadar
524,00
393,00
229,00
163,00
64,00
1601 - 1800 cm3 e kadar
920,00
722,00
426,00
261,00
103,00
1801 - 2000 cm3 e kadar
1.446,00
1.117,00
657,00
393,00
157,00
2001 - 2500 cm3 e kadar
2.170,00
1.578,00
986,00
591,00
236,00
2501 - 3000 cm3 e kadar
3.025,00
2.631,00
1.645,00
887,00
328,00
3001 - 3500 cm3 e kadar
4.606,00
4.144,00
2.498,00
1.249,00
460,00
3501 - 4000 cm3 e kadar
7.238,00
6.251,00
3.684,00
1.645,00
657,00
4001 cm3 ve yukarısı
11.845,00
8.883,00
5.263,00
2.368,00
920,00


2-Motosikletler 
100 -   250 cm3 e kadar
64,00
51,00
38,00
25,00
12,00
 
 
 
 
 
 
251 -   650 cm3 e kadar
130,00
98,00
64,00
38,00
25,00
651 - 1200 cm3 e kadar
328,00
196,00
98,00
64,00
38,00
1201 cm3 ve yukarısı
789,00
524,00
328,00
261,00
130,00

 
(I)                SAYILI TARİFE
 
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
 
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
 
 
 
1 – 6 yaş
7 – 15 yaş
16 ve yukarı yaş
1) Minibüs
393,00
261,00
130,00
 
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
 
1900 cm3 ve aşağısı
524,00
328,00
196,00
 
1901 cm3 ve yukarısı
789,00
524,00
328,00
 
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
 
25 kişiye kadar
986,00
591,00
261,00
 
26 - 35  kişiye kadar
1.183,00
986,00
393,00
 
36 - 45  kişiye kadar
1.315,00
1.117,00
524,00
 
46 kişi ve yukarısı 
1.578,00
1.315,00
789,00
 
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
 
1.500 kg.’a kadar
354,00
236,00
117,00
 
1.501 -   3.500  kg’a kadar
709,00
413,00
236,00
 
3.501 -   5.000  kg’a kadar
1.065,00
887,00
354,00
 
5.001 - 10.000  kg’a kadar
1.183,00
1.005,00
473,00
 
10.001 - 20.000  kg’a kadar
1.419,00
1.183,00
709,00
 
20.001 kg ve yukarısı
1.775,00
1.419,00
827,00
 
 
 
(III) SAYILI TARİFE
 
Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki (III) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Taşıt Cinsi ve Motor Gücü (BG)
Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı ( YTL )
1 –  3  yaş
4 – 5  yaş
6 – 15  yaş
16 ve yukarı yaş
Yat, kotra ve her türlü motorlu özel  tekneler
10 -   20 BG’ne kadar
19,73
13,15
6,57
2,61
21 -   50 BG’ne kadar
26,31
19,73
11,83
5,24
51 - 100 BG’ne kadar
32,90
26,31
15,78
6,57
101 - 150 BG’ne kadar
39,47
32,90
19,73
9,20
151 BG ve yukarısı
59,22
46,06
26,31
13,15

IV) SAYILI  TARİFE
 
Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
 
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1 –  3  yaş
4 – 5  yaş
6 – 10  yaş
11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar
6.580,00
5.263,00
3.947,00
3.157,00
1.151 -   1.800 kg.’a kadar
9.871,00
7.896,00
5.922,00
4.737,00
1.801 -   3.000 kg.’a kadar
13.161,00
10.528,00
7.896,00
6.317,00
3.001 -   5.000 kg.’a kadar
16.452,00
13.161,00
9.871,00
7.896,00
5.001 - 10.000 kg.’a kadar
19.742,00
15.793,00
11.845,00
9.475,00
10.001 - 20.000 kg.’a kadar
23.033,00
18.426,00
13.819,00
11.054,00
20.001 kg. ve yukarısı
26.323,00
21.058,00
15.793,00
12.635,00
 
Öte yandan, (III) sayılı tarifede yer alan motorlu taşıtlara (yat, kotra ve her türlü tekneler) ilişkin vergi tutarları, bu motorlu taşıtların motor gücü (BG) ile söz konusu tarifede belirtilen tutarların çarpılması suretiyle hesaplanacaktır.
 
1.        Kasko Sigortası Değeri Uygulaması
 
Bilindiği üzere,    14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için 2007 ve müteakip yıllarda uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından, her yıl Ocak ayı itibariyle cinsi, kodu, modeli, markası, tipi ve yaşı esas alınarak yayınlanan ve uygulanması için yetkili sigorta acentelerine bildirilen, "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer alan kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.
Bu uygulama mükelleflerin müracaatı üzerine yapılacaktır.
 
Mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için, taşıtların kasko sigortası poliçesine sahip olmaları zorunlu değildir.
 
2.1. Kasko Sigortası Değerinin Belirlenmesi
 
14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtların kasko sigortası değerlerinin belirlenmesinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanan ve taşıtların cinsi, kodu, modeli, markası, tipi ve yaşı itibariyle kasko sigortası değerlerinin yer aldığı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" esas alınacaktır.
 
Taşıtların kasko sigortasına esas olan değeri; ilgili yılın "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde belirtilen değerin üzerinde veya aşağısında olamaz.
 
Kasko sigortası değerinin belirlenmesinde ilgili yılın Ocak ayında yayınlanan "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer alan değer esas alınacak, kasko sigortası poliçesinde belirtilen sigorta değerine göre işlem yapılmayacaktır.
 
Herhangi bir neden ile hasarlı duruma gelmiş olan motorlu kara taşıtlarının hasar durumları, motorlu taşıtlar vergisi tutarı için esas alınacak olan kasko sigortası değerinin belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır.
 
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanan "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acentelerinin müracaat etmeleri halinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından ayrıca belirlenecektir.
 
2.2. Mükellefler Tarafından Yapılacak Olan İşlemler
 
Kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler, bir örneği tebliğ ekinde yer alan (EK 1) "Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu"nu yetkili sigorta acentesine düzenlettirerek, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine söz konusu formu dilekçeye eklemek suretiyle müracaat edeceklerdir.
 
2.3. Yetkili Sigorta Acenteleri Tarafından Yapılacak Olan İşlemler
 
Mükelleflerin müracaat etmesi halinde; "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" ndeki taşıt kasko sigortası değerine göre, yetkili sigorta acenteleri tarafından "Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" (EK 1) (Bildirim Formunun www.gib.gov.tr internet adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) düzenlenerek, taşıtının kasko sigortası değerinin belirlenmesi için müracaatta bulunan mükellefe verilecektir.
 
"Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acenteleri tarafından Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nden alınarak, "Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" düzenlenecektir.
 
Yetkili sigorta acenteleri düzenledikleri "Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu"nun doğruluğundan, mükellefler ile birlikte sorumludurlar.
 
2.4. Vergi Daireleri Tarafından Yapılacak Olan İşlemler
 
Kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak için ilgili vergi dairesine müracaatta bulunan mükellefin yetkili sigorta acentesine düzenletmiş olduğu "Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" ile ilgili yılın "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" vergi dairesi tarafından karşılaştırılıp, form ile listedeki bilgilerin birbirini tutması halinde, başvuruda bulunan mükellef kasko sigortası değeri uygulamasından faydalandırılacaktır.
 
2.5. Kasko Sigortası Değerine Göre Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarının Hesaplanması
 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarifedeki otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için yıllar itibarıyla uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademede bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.
 
Örnek: Motor silindir hacmi 4200 cm3 olan 1995 model 13 yaşında bir taşıtın kasko sigortasına esas olan değerinin 40.000 YTL olması halinde, 2007 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
 
Taşıtın kasko sigortasına esas değeri ...........................................40.000 YTL
Taşıtın kasko sigortasına esas değerinin % 5’i (40.000 X %5=)....2.000 YTL
2007 yılında ödenmesi gereken MTV tutarı .............................    2.368 YTL
Bir alt kademeye göre ödenmesi gereken MTV tutarı ..............    1.645 YTL
 
Örnekte belirtilen taşıtın motorlu taşıtlar vergisi tutarı kasko sigortası değerinin % 5’ini aştığından, ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi tutarı, taşıtın yer aldığı (I) sayılı tarifedeki motor silindir hacmi 4001 cm3 yukarısı ve 12-15 yaş grubunun yer aldığı kademenin bir alt kademesi olan 3501-4000 cm3 arası ve 12-15 yaş grubu için ödenmesi gereken 1.645 YTL olacaktır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve

Bağımsız Denetim A.Ş