Numara : 112
Tarih : 21.12.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/112

 
KONU
2007 Yılında Gerçekleştirilecek İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadelerine İlişkin Alt Sınır 10.800 YTL Olarak Belirlenmiştir
 
 
20 Aralık 2006 tarihli Resmi Gazetede (S: 26382) yayımlanmış olan 102 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde, 2007 yılında gerçekleştirilecek indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadelerine ilişkin alt sınır 10.800 YTL olarak belirlenmiştir. Söz konusu  tutar 2006 yılı için uygulanan 10.000 YTL’lik alt sınırın aynı yılın yeniden değerleme oranı olan % 7,8 oranında artırılması suretiyle tespit edilmiştir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş                                                                                                                                     Top of Form