Numara : 104
Tarih : 19.12.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2006/104
 
KONU

2007 Yılında Kullanılacak Değerli Kağıtların Bedelleri
 
Maliye Bakanlığınca yayımlanan Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2006-1) (R.G.: 19/12/2006; 26381) ve “yabancılar için ikamet tezkerelerine ilişkin değerli kağıt bedeli düzeltme yazısı” (R.G: 20/12/2006;26382) ile değerli kağıt bedelleri 01/01/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.
 
Aşağıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01.01.2007 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından tabloda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.
 
Muhasebe birimlerinde, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
 
Buna göre, 01/01/2007 tarihinden itibaren uygulanacak değerli kağıt bedelleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir
 
Değerli Kağıdın Cinsi
Bedel (YTL)
1. Noter Kağıtları:
 
    a) Noter kağıdı
2,70
    b) Beyanname
2,70
    c) Protesto, vekaletname, re’sen senet
5,40
3. Pasaportlar
75,00
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri
75,00
6. Nüfus cüzdanları
2,70
7. Aile cüzdanları
26,00
9. Sürücü belgeleri
32,50
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
32,50
11. Motorlu araç trafik belgesi
32,50
12. Motorlu araç tescil belgesi
26,00
13. İş makinesi tescil belgesi
26,00
14. Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)
1,70
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş