Numara : 121
Tarih : 29.12.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 
 

NO: 2006/121

 
 
KONU
2007 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve SKK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret Tutarları
 
 
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Resmi Gazetede yayımlanan (28/12/2006; 26390) 26/12/2006 tarihli ve 2006/1 sayılı Kararı ile asgari ücret tutarları tespit edilmiştir.Söz konusu tutarlar ilgili dönemlere göre aşağıdaki gibidir :
 
1.1.2007- 30.6.2007 döneminde uygulanacak brüt asgari ücret tutarı  :
 
- 16 yaşını doldurmuş işçiler için günlük 18,75 YTL, aylık 562,50 YTL,
- 16 yaşını doldurmamış işçiler için günlük 15,89 YTL, aylık 476,70 YTL.
1.7.2007- 31.12.2007 döneminde uygulanacak brüt asgari ücret tutarı  :
- 16 yaşını doldurmuş işçiler için günlük 19,50 YTL, aylık 585,00 YTL,
- 16 yaşını doldurmamış işçiler için günlük 16,38 YTL, aylık 491,40 YTL.
 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesine göre bu Kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret, üst sınırı ise asgari ücretin 6,5 katıdır.
 
Buna göre ilgili dönemlerde uygulanacak SSK primine esas tavan ve taban ücretleri aşağıdaki gibidir :
 
1.1.2007- 30.6.2007 döneminde uygulanacak SSK tavan ücreti aylık 3.656,25 YTL, SSK taban ücreti aylık 562,50 YTL
1.7.2007- 31.12.2007 döneminde uygulanacak SSK tavan ücreti aylık 3.802,50 YTL, SSK taban ücreti aylık 585,00 YTL
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş