Numara : 105
Tarih : 20.12.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/105

 
KONU
2007 Yılında Uygulanacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı: 26,00 YTL
 
 
Maliye Bakanlığınca yayımlanan 2 Seri Nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (R.G: 20/12/2006; 26382) ile Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi hükmü gereği, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) maktu olarak alınan vergi tutarı 1/1/2007 tarihinden itibaren 26,00 YTL olarak uygulanacağı açıklanmıştır.
Söz konusu tutar, 2006 yılı için uygulanmakta olan 24,15 YTL’nin 2006 yılı için belirlenmiş olan % 7,8 yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenmiştir.
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş                                                                                                                                     Top of Form