Numara : 54
Tarih : 15.4.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2008/54
 
KONU: 2008 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacaktır. (Kuyumcular Hariç)
 
Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298 inci maddesinde, hesap dönemleri itibariyle enflasyon düzeltmesi yapılması, Üretici Fiyat Endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde % 100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde de % 10’dan fazla olması şartına bağlanmış, Geçici vergi dönemleri itibariyla enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi için ise, Üretici Fiyat Endeksindeki artışın son on iki aylık dönemde % 10’dan, son otuz altı aylık dönemde % 100’den fazla olması şartı öngörülmüştür.
  
Bu şartlar birlikte sağlanana kadar enflasyon düzeltmesi (Muhasebesi) yapılmayacaktır.
  
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart 2008 ayına ilişkin verilere göre; ÜFE’deki artış, son 12 aylık dönemde % 10,50; Son 36 aylık dönemde ise % 27,72 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda; 2008/1 Geçici vergi dönemi için enflasyon düzeltmesi (Muhasebesi) yapılmayacaktır.
 
Son 36 Aylık artış oranın hesaplanması :
 
2008 / Mart (Üretici Fiyatları Genel Endeksi) ÜFE : 153,62
 
2005 / Mart (Üretici Fiyatları Genel Endeksi) ÜFE : 120,27
 
Son 36 Aylık ÜFE artışı (153,62:120,27) = % 27,72
 
Son 36 Aylık enflasyon artışı (ÜFE) % 27,72
 
Son 12 Aylık enflasyon artışı (ÜFE) % 10,50
 
Bu değerlere göre; 2008 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi için enflasyon düzeltmesi (Muhasebesi) yapılmayacaktır. 213 Sayılı VUK Mükerrer 298 nci maddede belirtilen şartlar oluşmamıştır.
 
Ancak, münhasıran (sadece) sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden ve kazançlarını Bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan kuyumcular, enflasyon düzeltme şartlarının (fiyat endeksindeki artışın) içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10’dan fazla olup olmadığına bakılmaksızın, 2008 ve müteakip yıllarda her geçici vergi dönemi ve hesap dönemi sonu itibarıyle enflasyon düzeltmesi yapmaları zorunludur.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye