Numara : 57
Tarih : 24.4.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/57
 
KONU: 2008 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 1,39 Olarak Belirlendi.
 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan 10 Numaralı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu sirküleri ile 2008 yılının  I. Geçici Vergi Döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 1,39 (yüzde bir virgül otuz dokuz) olarak tespit edilmiştir.
 
Sirkülere göre; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
 
Bu nedenle 2008 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %.1,39 (yüzde bir virgül otuz dokuz ) olarak tespit edilmiştir.
 
İlgili Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye