Numara : 85
Tarih : 16.10.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/85

 
KONU
20/09/2006 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin 24 No’lu VUK Sirküleri
 
Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde  yayımlanmış olan 24 seri no’lu Vergi Usul Kanunu sirkülerinde aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.
 
Maliye Bakanlığına elektronik ortamda (e-Beyanname) gönderilen beyannamelerin kabulünün yapıldığı 20 Eylül 2006 Çarşamba günü elektronik beyanname gönderme sisteminde teknik nedenlerden dolayı geçici sürelerle kesilmeler veya beyanname kabulünde yavaşlamalar yaşanmış olup, saat 23:48’den sonra da kesinti nedeniyle beyanname kabul edilememiştir.Buna göre; Maliye Bakanlığınca otomasyonlu vergi dairelerine bağlı mükellefler tarafından verilemeyen beyannameler açısından, 20 Eylül 2006 günü mücbir sebebin meydana geldiği ve 1 gün sürdüğü kabul edilmiştir.
 
Bu hususlar çerçevesinde 20/09/2006 tarihinde otomasyonlu vergi dairelerine bağlı mükellefler tarafından verilemeyen beyannamelerin, 21/09/2006 tarihinde gerek elektronik ortamda, gerekse posta yoluyla veya vergi dairesine elden verilmiş olması halinde, bu beyannameler kanuni süresinde verilmiş beyanname olarak kabul edileceği, öte yandan, beyan edilen vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmesi gerektiği açıklanmıştır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş