Numara : 74
Tarih : 29.5.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/74

KONU: 382 Sıra No.’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Doktorlar, Diş Hekimleri ve Veteriner Hekimler İçin Kredi Kartı Okuyucu (POS) Cihazları Kullanma Mecburiyeti 1 Eylül  2008 Tarihine Ertelendi.
 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi internet sitesinde, yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği bildirilen 382 sıra  No.’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; daha önce 379 sıra No.’lu VUK Genel Tebliği ile serbest çalışan (Gelir Vergisi mükellefi olan) doktor, diş hekimi ve veteriner hekimlere 01.06.2008 tarihinden itibaren iş yerlerinde (POS – Point of Sale) kredi kartı okuyucu kullanma mecburiyeti 01.09.2008 tarihine ertelenmiştir. Konunun ayrıntıları 2008/66 sayılı sirkülerimizde bilgilerinize sunulmuştur.
 
Tebliğe göre erteleme, sistemin yeni bir uygulama olması, güvenli ve amaca uygun olması için sistemi kuracak ve kullanacak olan mükelleflerin, gerekli teknik ve uygulama çalışmalarını sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmelerini teminen yapılmıştır.
Henüz Resmi Gazete’de yayınlanmamış olan tebliğde ayrıca belge düzenine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
    
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye