Numara : 46
Tarih : 9.7.2007
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2007/46

 
KONU
 
49 No’lu KDV Sirküleri ile Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründeki Fason İşlerde Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranının %8 İndirimli Oran Olduğu Belirtilerek Uygulamada Tereddüt Edilen Konularda Açıklamalar Yapılmıştır.
 
 
 
Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi İnternet sitesinde yayınlanan  49 No’lu KDV Sirküleri ile;
 
1.  Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe fason olarak yaptırılan (boyama, apre, baskı, kasarlama, yıkama, ütüleme, çözgü, haşıl, dikim, kesim, traşlama, zımpara, şardon, yakma, ram, nakış ve benzeri) işlerde  boya ve kimyevi maddelerin bu işleri yaptıranlar tarafından temin edilip bu işleri yapanlara verilmesi halinde, yaptırılan fason işin KDV oranının % 8 olacağı,
 
2.  Boya ve Kimyevi maddelerin fason hizmeti yapanlar  tarafından temin edilmesi halinde ise fason işin % 18 Genel KDV oranına tabi olacağı,
 
3.  Muhtelif İşlem sürecinin bir bütün olarak verilmesi ve işlem sürecinin bir parçası olarak ayrıştırılamayan  ütüleme, zıpralama, şardon, ram gibi hizmetlerin de boya, apre, baskı gibi işlerin yukarıdaki kriterlere göre tabi olacağı oran üzerinden KDV’ne tabi olacağı aşağıdaki örnek ile  açıklanmıştır.
 
Örnek:
 
Boya ve kimyevi maddelerin işi yapanlar tarafından temin edildiği boyama işi ile birlikte bir bütün olarak verilen hizmetin parçası olan ram işi de boyama kapsamında değerlendirilecek ve fatura " Boyama Hizmeti " olarak düzenlenip, hizmetin tamamına % 18 oranında KDV uygulanacaktır. Ancak bu örnekte belirtilen boyama işinin, boya ve kimyevi maddelerin hizmeti yaptıranlar tarafından temin edilerek yapılması halinde, boyama işi bir fason hizmet olarak % 8 oranında KDV'ye tabi olacağından, ram işi de hizmetin bütünü içerisinde  % 8 oranında KDV'ye tabi olacaktır.     
 
Öte yandan 105 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde de belirtildiği gibi, ütüleme, çözgü, haşıl, dikim, kesim, tıraşlama, zımpara, şardon, yakma, ram, nakış ve benzeri işlerden bir veya bir kaçının, boyama, apre, kasarlama, baskı ve yıkama işlerinin bir parçası olmaksızın verilmesi halinde fason hizmet olarak % 8 oranında KDV'ye tabi olacaktır.
 
Tekstil ve konfeksiyon sektöründeki hizmetlerle ilgili olarak %8 ve %18 oranına tabi olan işlerin aynı faturada gösterilmesi halinde, uygulanacak KDV oranları itibariyle işler, oran bazında iki ayrı grupta gösterilebilecek, ancak %8 ve %18 oranı uygulanan işlerin mahiyetine ilişkin açıklamaya faturada ayrıca yer verilecektir.
 
Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi İnternet sitesinde yayınlanan 49 No’lu KDV Sirkülerinin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş